با حضور هادی خنجری فرماندار شهرستان بهشهر،علی صداقت دادستان،محمد حامدی معاون سیاسی امنیتی و روسای دستگاه های اجرایی بازدید در راستای آزادسازی سواحل دریا(حریم ۶۰ متری)صورت گرفت

چاپ محتويات