اجرای طرح تکریم ارباب رجوع درسه شنبه هر هفته


اجرای طرح تکریم ارباب رجوع درسه شنبه هر هفته

 روز پرکار سید علی اسد فرماندار شهرستان جویبار

ملاقات عمومی و دیدار چهره به چهره سید علی اسد فرماندار شهرستان جویبار با مردم در محل فرمانداری .

            به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی ، ملاقات عمومی و دیدار چهره به چهره فرماندار با مردم در محل فرمانداری برگزار شد .

 

چاپ محتويات