با ریاست یزدانی فرماندار سوادکوه و با حضور مدیر کل فناوری اطلاعات استانداری

چاپ محتويات