کلنگ تعریض پل نکاچوب و ادامه جاده گهرباران به زمین خورد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندورود فاز 3 پروژه  تعریض  جاده گهرباران با اعتبار 33 میلیارد تومان و تعریض پل نکاچوب با همین مقدار اعتبار با حضور اسلامی وزیر راه و شهر سازی ،حسین زادگان استاندار مازندران ،یوسف نژاد و دامادی نمایندگان مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی ،منفردی فرماندار میاندورود آغاز به کار کرد

چاپ محتويات