جلسه کمیته توسعه مشارکت مردمی و کمیته فرهنگی پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر

جلسه کمیته توسعه مشارکت مردمی و کمیته فرهنگی پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر

برگزاری جلسه کمیته توسعه مشارکت مردمی و کمیته فرهنگی پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر شهرستان جویبار

        به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، جلسه کمیته توسعه مشارکت مردمی و کمیته فرهنگی پیشگیری و مبارزه با مواد مخدرشهرستان جویبار با حضور محمدحسین فقیه بخشدار گیل خواران، عبدی مسئول فنی و برنامه ریزی فرمانداری ، جانشین فرماندهی انتظامی ، فوقی سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ، قاسمی شورای شهر  کوهیخیل ، ولیپور رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای ، تعدادی از مدیران و کارشناسان ادارات مرتبط در محل فرمانداری برگزار گردید .

چاپ محتويات