استاندار مازندران و فرماندار میاندورود در جمع عزاداران حسینی در روستای اسرم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان میاندورود ،احمد حسین زادگان استاندار مازندران و منفردی فرماندار شهرستان میاندورود جهت تسلیت ایام عزاداری ابا عبدالله در جمع عزاداران حسینی روستاهی اسبوکلا و اسرم حاضر شدند

چاپ محتويات