فارسی| En امروز : 15 فروردین 1399
جلسه ویدئو کنفرانسی ستاد مقابله با کرونا  استان مازندران با فرمانداران برگزار شد
بانک ها   برابر مصوبات قانونی شورای پول و اعتبار کشور عمل کنند .
حضور فرماندار  در ایستگاه محدودیت تردد  ورودی شهرستان عباس آباد
پنجمین  جلسه ستاد مقابله با کرونا شهرستان عباس آباد برگزار شد
بازدید از واحد های صنفی متخلف و ایستگاه های توجیهی کرونا در عباس آباد
جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در شهرستان عباس آباد برگزار شد
همایش ملی یک روستا - یک محصول در شهرستان عباس آباد
برگزاری مراسم زیارت عاشورا درجوار گلزار شهدای گمنام عباس آباد