امروز دوشنبه, 30 بهمن 1396


ياد داشتي از معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار؛
کد مطلب : ۹۰۵۷  / گروه : اخبار /  /  بازدید : ۲۰۹۴

 سياست و دستاوردهاي فرهنگي دولت يازدهم

    فرهنگ، مجموع باورها ، سنن ، عادات ، اعتقادات و ارزشهايي است كه از سوي افراد ملت پذيرفته شده و از نسلي به نسل ديگر به ارث گذاشته مي شود .

  فرهنگ، شكل دهنده محيط و بسترساز تحولات سياسي ، اقتصادي ،  اجتماعي ، فرهنگي و عامل اعتلا و آينده روشن يك جامعه و آئينه باورها ، رفتارها ، دانش ها ، ارزش ها و مقاصديست كه شيوه زندگي هر ملتي را مشخص مي كند .

    بوسيله آن يك ملت مي آموزد كه چگونه بينديشد و چگونه عمل نمايد . و يكي از مهمترين عنصر بقاء جامعه و شكل دهنده هويت و موجوديت و بنياد مليت است. به عبارت واضح تر ، فرهنگ اساس و بنيان توسعه و پيشرفت و يا موجب انحطاط و اضمحلال يك ملت و جامعه انساني است، همانطور كه حضرت امام خميني به روشني آنرا بيان داشت : (( فرهنگ مبدأ هم خوشبختي و هم بدبختي هاي ملت است ، اگر فرهنگ ناصالح شد و اين فرهنگ فاسد شد جوان هاي ما نيز كه زير بناي تأسيس هر چيز هستند از دست مي‌روند.))

   همچنين مقام معظم رهبري در اين ارتباط مي‌فرمايند : ((‌ اين فرهنگ بوده كه براي جامعه ما ذهنيت مناسب پايداري ، مقاومت و پيشروي ايجاد مي‌كند . ملت ما با فرهنگ اسلامي توانست در انقلاب پيروز شود ما نيز بايد با تأكيد و تقويت اين فرهنگ روحيه و ذهنيت ملت را براي مقابله با توطئه ها و خطرهايي كه دشمن پديد آورده ايجاد كنيم. ))

    فرهنگ مي‌تواند موجب نشاط و پويايي جامعه و زمينه ساز افزايش مشروعيت نظام و اقتدار ملي شود، در صورتي كه علمي ، متقن ، معتقد به آزادي بيان و عقيده انسانها و برابري آنها در برابر يكديگر ، عاري از خرافه‌پرستي و جزم انديشي و داراي خصلت تعاملي در درون جامعه فرهنگي و تقابلي با فرهنگ بيگانه باشد . و بعبارتي ديگر با فطرت حقيقت طلب آدمي سازگار باشد .

در قرن حاضر دنياي غرب در تلاش است فرهنگ خود را به عنوان فرهنگ غالب و برتر به ساير ملل تحميل كرده و به جاي تصرف خاك و سرزمين ، با تغيير ارزشها و اعتقادات اصيل مردم و حاكم كردن ارزشهاي پليد نظام سرمايه داري، زمينه هاي  سلطه بر اين كشورها را فراهم آورد ، بر همين اساس مي بايست با در نظر گرفتن نقش مؤثر فرهنگ و ايجاد امكان پويايي و شكوفايي فرهنگ اصيل و آرمان خواه ، حقيقت جو و الهي و ديني خود ، به يك قدرت فرهنگي دست يابيم تا بتوانيم در مقابل اين هجمه فرهنگي ايستادگي نماييم .

   دولت يازدهم ، يك دولت فرهنگي و اخلاق مدار است و با شعار اعتدال در تمامي ابعاد جامعه ، بويژه در بخش فرهنگ توانست اعتماد ملت را جلب كرده و سكان قدرت را دردست گيرد ، همانگونه كه رئيس جمهور محترم در افتتاحيه اجلاس راديو و تلويزيوني كشورهاي اسلامي تصريح فرمودند : (( جمهوري اسلامي ايران و مردم بزرگ آن در انتخابات سال گذشته راه اعتدال را برگزيدند و دست رد بر سينه افراط زدند و نداي مبارزه با افراط و خشونت را به صورت ندايي جهاني در سازمان ملل اعلام كردند و طرح مقابله با خشونت و افراط را به عنوان طرحي از جانب ملت ايران و جمهوري اسلامي ايران به سازمان ملل بردند و آن را با صداي رسا به جهانيان اعلام كردند . ))

   در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري ( مد ظله العالي ) مزين بنام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي شد و با اذعان به گستردگي مقوله فرهنگ و تنوع نهادها و متوليان فرهنگي در كشورمان كه بخشي از مسئوليت ها از حيطه‌ي اختيار دولت خارج است با اين وجود دولت يازدهم بنا داشته و دارد تا بر اساس طرح اصولي ، عقلاني و منطقي در راستاي تقويت فرهنگ كشور بر پايه‌ي ارزشهاي اصيل اسلامي اقدام نمايد كه به برخي از ديدگاهها و دستاوردهاي مهم آن در اين بخش اشاره مي شود :

1 . ديپلماسي فرهنگي :

    امروزه فرهنگ به عنوان يكي از منابع قدرت و دروازه اي براي فتح جهان به شمار مي رود و كشورها تلاش دارند تا سياستهاي خارجي را از طريق مؤلفه هاي فرهنگي راهبردي نمايند . چرا كه تعامل فرهنگي واقعيتي به قدمت تاريخ بشر است و از اين ظرفيت مي توان براي ارائه‌ي تصوير مثبت فرهنگي و صلح‌ دوستي و حق طلبي و آزادي خواهي براي جامعه بين المللي استفاده نمود . با توجه به برخي از سياست هاي احساسي و هيجاني دولت گذشته كه دشمنان ملت ايران از آن در جهت پيشبرد پروژه ي (( ايران هراسي )) و اعمال تحريم هاي ظالمانه تا حدود زيادي بهره گرفته بودند ، دولت تدبير و اميد با عقلانيت و خردگرايي و تكيه بر فتواي تاريخي مقام معظم رهبري مبني بر حرام بودن ساخت و استفاده از سلاح هسته اي و اتخاذ سياست خارجي عقلايي و مديريت درست مذاكرات 1+5 تحت هدايت رهبري فرزانه انقلاب تاكنون ضمن كسب موفقيت چشمگير در تأمين منافع ملي در انرژي هسته اي ، چهره‌ي رحماني اسلام و فرهنگ اصيل اسلامي و انساني نظام مقدس جمهوري اسلامي را علاوه بر مجامع رسمي و بين المللي در محافل علمي و فرهنگي جهان نيز به نمايش گذاشتند و با ارائه ي طرح (( جهاني عاري از خشونت و افراطي گري )) توسط رئيس جمهور محترم كشورمان در سازمان ملل متحد و تصويب آن با اكثريت قاطع آراء ، صلح طلبي مردم كشورمان را به جهانيان ثابت نمودند كه گامي بزرگ در جهت انتشار پيام فرهنگي انقلاب و صدور آن به اقصي نقاط جهان بود .

2. احياي اخلاق و ايجاد وحدت و آشتي ملي :

    يكي از شعارهاي مهم فرهنگي دولت ، احياي اخلاق در جامعه است . با توجه به اينكه در گذشته شايد بروز برخي از كژي‌ها ، عدم رعايت قانون و احياناً پاسخگو نبودن ، و ..... بر ساحت اخلاق ، اعتماد عمومي و وحدت جامعه خدشه ايجاد نموده بود . آقاي روحاني ضمن تأكيد بر رعايت اخلاق و ترويج روحيه‌ي اعتدال و آشتي ملي و با طرح اين مهم كه در اين دولت همه برنده اند و همچنين پاسخگويي مسئولين در برابر مردم بيان داشتند : ((در صورت بروز اشتباه در دولتم خاضعانه از مردم عذرخواهي مي كنم و مديريت نا تمام خود را به نام ائمه معصومين(ع) تمام نمي كنم.)) در جريان توزيع سبد كالا كه در ابتدا با مشكلاتي مواجه شده و با تدبير اتخاذ شده از سوي مسئولين سريعاً رفع گرديد، رئيس جمهور محترم با شجاعت در رسانه ي ملي از ساحت مردم عزيز ايران عذرخواهي نمودند و در جريان مبارزه با مفسدان اقتصادي در مقام عمل افراد فاسد را به دستگاه قضايي معرفي نمودند و براي ايجاد آشتي ملي مشي اعتدال و استفاده از چهره هاي پاك دست و دلسوز جناح هاي سياسي در امر مديريت كشور را در پيش گرفتند و جهت ايجاد وحدت در قوميت ها جايگاه ويژه اي در نهاد رياست جمهوري ايجاد و در راستاي ايجاد وحدت بين برادران شيعه و سني همت مضاعف گماردند . كه نمونه بارز آن حضور هيأت دولت در استان سيستان و بلوچستان و استقبال گسترده مردم اعم از شيعه و سني از رئيس جمهور محترم و هيأت همراه مي باشد .

3. گسترش زمينه ي مشاركت مردمي در امور فرهنگي :

    براي همگاني شدن فرهنگ و مشاركت و مباشرت مردمي در امور فرهنگي بايد آن را به مردم سپرد و دولت با نظارت درست و صحيح در جهت بالندگي آن اقدام نمايد . يكي از رويه هاي ناصواب تصدي‌گري بيش از حد و ايجاد تك صدايي در حوزه‌ي فرهنگ مي بود اما با سياست جديد دولت كه از آن جمله مي توان به افتتاح خانه سينما در دولت تدبير و اميد ، كه روح تازه‌اي در هنرمندان پديد آورد و يا در مقوله‌ي كتاب كه همگان شاهد بودند كه بيست و هفتمين نمايشگاه كتاب با چه استقبال و شور و شوق مضاعفي برگزار شد . ضمن آنكه دولت يازدهم با خريد 10 ميليارد ريال كتاب از ناشرين كشور و اهداء 430 هزار جلد كتاب به مراكز علمي گامي مؤثر در توسعه فرهنگي و علمي كشور برداشتند .

4. ترويج و صيانت از باورهاي ديني و انقلابي :

    دولت يازدهم كه در رأس آن يك روحاني معتقد و مجتهد و متعهد به ارزش هاي اسلامي و انقلابي قرار دارد اعتقاد به اشاعه ي عقلانيت در فهم دين و شكل دادن هويت ديني در بين آحاد مردم جامعه به خصوص جوانان، عدم  تحميل و اجبار ، تبليغات سطحي و قشري نگري در امر فرهنگ دارد چرا كه اگر تفكر ديني با انديشه و قاعده منطقي تبديل به باور اعتقادي و قلبي نشود جز اشاعه ي تزوير و ريا و سست شدن اعتقادات ديني در جامعه ثمري نخواهد داشت، از اينرو به دنبال بهبود شرايط زندگي ديني بر مدار عقلانيت و اسلام رحماني است . كه امري ممدوح و شايسته بشمار مي رود و مورد پسند عامه مردم قرار مي گيرد .

5. استفاده از فن آوري اطلاعات :

    درك مقتضيات زمان و نقد و تنقيح دستاوردهاي جوامع بشري و استفاده از نتايج مطلوب آن بر اساس باور و اعتقادات جامعه يكي از اصول سياست فرهنگي جمهوري اسلامي مي باشد بنابراين استفاده مناسب و پسنديده از فضاي مجازي اعم از اينترنت ، شبكه هاي اجتماعي و ... نبايد به عنوان يك تهديد بلكه بايد به منزله‌ي فرصتي براي تحكيم و صدور مباني فكري و فرهنگي انقلاب مورد استفاده قرار گيرد و همانطوري كه مقام معظم رهبري فرمودند ما بايد از ابزار ضلالت آنها در جهت روشنايي و اشاعه ي فرهنگ غني خودمان استفاده كنيم از اين رو دولت تدبير و اميد به دنبال استفاده با ارزش و هدفمند از اين ظرفيت براي اشاعه‌ي فرهنگ اصيل اسلامي و ايراني است .

اميد است در دولت  ((همه برنده اند)) آقاي روحاني همه اركان حكومت در كنار مردم و با كمك و همدلي مردم عزيز تحت هدايت رهبر فرزانه انقلاب هر روز بسوي توسعه و شكوفائي حركت نمايد و پرچم آزادگي ، استقلال و جمهوري اسلامي را درهميشه تاريخ برافراشته نگهدارد و هر چه بيشتر بر عزت اسلام و ايران عزيز در جهان بيفزايد . عليرضا يونسي رستمي / معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار مازندران

 


سياست و دستاوردهاي فرهنگي دولت يازدهم
رهگیری نامه های اداری
دفاتر پیشخوان
ساترا
تسما

آمار سایت

امروز25870
مجموع44822755

تمامی حقـوق این سـایت متعلق به استانداری مازندران می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی: مازندنت ساری