فارسی| En امروز : 21 آبان 1398
جلسه تدوین شیوه نامه معرفی کارمند نمونه
جلسه بامدیر کل فناوری اطلاعات و شبکه دولت
چهارمین جلسه ستاد اصلاح الگو مصرف سال 98
جلسه اداره کل منابع انسانی وزارت کشور و بازدید از کانون ارزیابی مدیران وزارت کشور.
جلسه کمیته منابع انسانی و نقل و انتقالات
جلسه تسویه و تهاتر  بدهی های دولت
آیین آغاز عملیات اجرائی 2 واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سلیمی  نکا.