فارسی| En امروز : 30 مهر 1398
برنامه های مختلف باید پیوست نشاط اجتماعی داشته باشد / با حمایت و مشارکت مردم؛ امور ساماندهی می شود
با حضور استاندار؛ تفاهم نامه تاسیس و راه اندازی سمن های روستائی مازندران منعقد شد
تفاهم نامه سه جانبه در استانداری مازندران منعقد شد
ضرورت تدوین و اجرای طرح ها و برنامه های پیشگیرانه در مبارزه با اعتیاد
حمایت از سازمان‌های«مردم‌نهاد»موجب پیشرفت نظام جمهوری اسلامی می‌شود