فارسی| En امروز : 5 تیر 1398
ضرورت آموزش نیروی انسانی در پیشگیری از حوادث رانندگی
برای نخستین بار در کشور، دانش آموزان مازندرانی سمنی شدند
ضرورت توجه همه جانبه به حفظ سلامت جسمی و روانی جامعه
حل مسائل اجتماعی با رویکرد مردمی/ یکی از برنامه های 100روزه، بحث ایجاد و توانمند سازی سمن ها است