فارسی| En امروز : 21 آبان 1398
جلسه بررسی گسترش شبکه دولت استان برگزار شد
شرکت در کنفرانس معرفی شبکه امن دیتا همراه
افتتاح نمایشگاه الکامپ بابل
اهمیت برخط بودن و پایداری شبکه ارتباطی شعب اخذ رای / ضرورت انجام تست میدانی از کلیه شعب اخذ رای