فارسی| En امروز : 3 اسفند 1397
برگزاری جلسه آموزشی نمتا ( سامانه نظام مدیریت مشارکتی توسعه استان مازندران )
ارائه سرویس اینترنت وای فای در 9 نقطه عمومی از استان بمناسبت دهه فجر
نمتا؛ سامانه نظام مدیریت مشارکتی استان رونمایی شد
جلسه بررسی مناطق دارای پوشش اینترنت پرسرعت
جلسه توپولوژی مورد استفاده سامانه ویدئو کنفرانس استانداری مازندران با فرمانداری های استان