فارسی| En امروز : 19 آذر 1398
برنامه ثبت پرسشنامه انتخابات برای پیش ثبت نام داوطلبین ویژه تلفن همراه آماده بهره برداری است
حضور مدیران کل سیاسی و فناوری استان در مراکز حوزه انتخابیه قائم شهر ،ساری و بابل
راه اندازی سامانه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه بر روی بستر شبکه دولت استان مازندران
جلسه بررسی گسترش شبکه دولت استان برگزار شد
شرکت در کنفرانس معرفی شبکه امن دیتا همراه