فارسی| En امروز : 30 دی 1399
🔸🔹برگزاری جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا در شهرستان کلاردشت
🔹🔸جلسه مقابله با بیماری کرونا در شهرستان کلاردشت
🔸🔹جلسه جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در شهرستان کلاردشت برگزار شد
جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا شهرستان کلاردشت برگزار شد