امروز : 29 فروردین 1400
ثبت نام 7۹ نامزد انتخابات در بخش مرکزی و سرخ رود
ثبت نام ۴۹ نامزد انتخابات در بخش مرکزی و سرخ رود
شهروندان از برگزاری هرگونه مراسم تجمعی و دورهمی خودداری نمایند
آغاز ثبت نام داوطلبان عضویت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و عشایر
لزوم پرهیز از گمانه زنی درباره صلاحیت‌ داوطلبان انتخابات
خبرنگاران در ایجاد شور انتخاباتی تلاش کنند
معرفی شهرستان محمودآباد