فارسی| En امروز : 8 آبان 1399

گزارش تصویری

افتتاحیه ساختمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی مازندران

کد خبر : 6 8 اسفند 1396
پ

ساختمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی مازندران باحضور حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار و مدیرکل جهادکشاورزی مازندران و رییس نظام مهندسی وجمعی از مسوولین افتتاح شد . ‎

ساختمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی مازندران باحضور حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار و مدیرکل جهادکشاورزی مازندران و رییس نظام مهندسی وجمعی از مسوولین افتتاح شد . 

اشتراک گذاری