فارسی| En امروز : 30 مهر 1398

برگزاری جلسه بررسی روند اجرایی سامانه نمتا

کد خبر : 79172 6 اسفند 1397
پ

جلسه بررسی روند اجرایی سامانه نمتا روز یکشنبه 97/12/5 با حضورابوذر قربانی مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری، مشاور استاندار در امور فناوری و نمایندگان شرکت مجری برگزار شد. ‎

 

جلسه بررسی روند اجرایی سامانه نمتا روز یکشنبه 97/12/5  با حضورابوذر قربانی مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری،  مشاور استاندار در امور فناوری و نمایندگان شرکت مجری برگزار شد.

در این جلسه قربانی گفت : با توجه به اینکه مشارکت در امور مساله ای تازه نیست و از دیر باز وجود داشته است، انسان ها در همه امور نیاز به همکاری و مشارکت با یکدیگر داشته اند و در کشور ما هم با توجه به پیشرفت علم مدیریت و استقرار مدیریت نوین در سازمان ها و مؤسسات، موضوع مشارکت در امر مدیریت امروزه مورد توجه زیادی قرار گرفته است. وی افزود : به طور کلی می توان گفت که یکی از راه های اساسی بهبود در نظام اداری، مدیریت مشارکتی است و سخن گفتن درباره مدیریت مشارکتی هم بدون توجه به نظام پیشنهادها کاری بس دشوار است؛ زیرا ساده ترین ابزار دستیابی به مدیریت مشارکتی، نظام پیشنهادات می باشد.

در این جلسه به تعریف، اهداف، سبک ها و ساز و کارهای مدیریت مشارکتی و جنبه های مشارکت در استان پرداخته شد و سپس نظام پیشنهادات به عنوان بهترین وسیله دستیابی به مشارکت از صورت های مختلفی مورد بررسی قرار گرفت ، از جمله تعریف نظام پیشنهادات ، زمینه های اجرایی و اهداف اجرایی آن، ساختار نظام پیشنهادات، بستر قانونی آن در بخش دولتی وچالش های استقرار آن در استان .

اشتراک گذاری
پیوند ها