فارسی| En امروز : 25 شهریور 1398

بازدید از طرح ساماندهی سواحل دریا

بازدید از طرح ساماندهی سواحل دریا

کد خبر : 82828 18 خرداد 1398
پ

بازدید حسینی جو- معاون استاندار و فرماندار ویژه - تنکابن ، عنایتی مدیر کل سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری و مسوولین ذیربط از طرح های ساماندهی سواحل دریا ‎

اشتراک گذاری
پیوند ها