فارسی| En امروز : 15 خرداد 1399

اطلاعیه شماره یک فرمانداری شهرستان چالوس

اطلاعیه برگزاری اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت در سطح شهرستان چالوس

کد خبر : 85667 25 شهریور 1398
پ

اطلاعیه شماره یک فرمانداری شهرستان چالوس اطلاعیه برگزاری اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت در سطح شهرستان چالوس در راستای اجرای ماده "شش" تصویب نامه شماره 67735/ت مورخ 6/6/95 هیات وزیران (موضوع آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد) ، اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت طی روز چهارشنبه. تاریخ29/8/1398 در محل فرمانداری شهرستان چالوس راس ساعت 8صبح برگزار خواهد شد . بدینوسیله از نمایندگان سازمانهای مردم نهاد دارای پروانه فعالیت از فرمانداری شهرستان چالوس ، دعوت بعمل می آید بمنظور ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه انتخابات ، به دبیر خانه سازمانهای مردم نهاد ذیربط مراجعه و به شرح ذیل اقدام نمایند . الف : سازمانهایی که متقاضی نامزدی انتخابات جهت تصدی سمت "نماینده سازمانهای مردم نهاد در شورای توسعه و حمایت " هستند ، می بایست در خصوص معرفی و ثبت نام نماینده از تاریخ 01/07/98 لغایت 06/07/98 اقدام نمایند. ب : سازمانهایی که صرفا متقاضی شرکت در جلسه انتخابات بمنظور رای دادن هستند ، می توانند از تاریخ 01/07/98 لغایت 27/08/98 در خصوص معرفی و ثبت نام نماینده اقدام کنند . *مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت ورودبه جلسه رای دهندگان و نامزدهای انتخابات بشرح ذیل است : 1. تصویر پروانه فعالیت صادره از استانداری / فرمانداری 2.تصویر آخرین آگهی روزنامه رسمی کشور مبنی بر ثبت تغییرات هیات مدیره سازمان مردم نهاد . 3.اصل صورتجلسه هیات مدیره سازمان مردم نهاد مبنی بر معرفی نماینده تام الاختیار جهت شرکت در انتخابات (ممهوربه مهرسازمان مردم نهاد). 4.یک قطعه عکس 4×3برای نماینده 5.تصویر صفحه اول شناسنامه ،تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت و تکمیل فرم ثبت نام برای نامزدهای انتخابات. *لازم به ذکر است هر سازمان مردم نهاد صرفا می تواند در خصوص معرفی یک نماینده اقدام نماید و حضور نماینده جهت ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه الزامی است . *محل ثبت نام :دبیر خانه سازمانهای مردم نهاد مستقر در فرمانداری شهرستان چالوس . دبیرخانه سازمانهای مردم نهاد شهرستان چالوس ‎

 

اشتراک گذاری

افزودن دیدگاه
متن بالا را در زیر وارد کنید

پیوند ها