فارسی| En امروز : 14 فروردین 1399

جلسه پیگیری

جلسه پیگیری اقدامات انجام شده در راستای تکمیل پروژه های شهرستان

کد خبر : 89797 29 دی 1398
پ

جلسه پیگیری اقدامات انجام شده در پروژه های نیمه تمام و بررسی موانع ومشکلات ایجاد شده در زمان اجرا عملیات های زیرساختی به ریاست یزدانی فرماندار شهرستان سوادکوه و باحضور کیان الهی معاون فرماندار،شهرداران،بخشدار بخش مرکزی،اعضای شورا وروسای ادارات در این جلسه وضعیت عملیات اجرایی دروازه ورودی شهرپل سفید،روشنایی معابر دورن شهری زیراب و پل سفید، انسداد آبراه ها به واسطه حفاری های شرکت گاز و وضعیت باطله های شرکت ذغال سنگ البرزمرکزی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. سعید یزدانی فرماندارشهرستان با گلایمندی از اینکه مصوبات جلسات گاهاً مورد بی توجهی بعضی از روسا قرار می گیرد بیان کرد:مصوبات هر جلسه طی زمان تعیین شده باید اجرا و پیگیری شود. 🔺 شهرداران به همراه کارشنان شرکت برق از روشنایی معابر دورن شهری و مسیرهای فرعی بازدید بعمل آورند و نسبت به رفع خاموشی ها اقدام نمایند 🔷عدم وجود رمپ های مناسب و دپوی بار اضافه معادن با همکاری راهدای و صاحبان معادن برطرف شود. 🔺انسداد کانال های آبروها در اثر حفاری های شرکت گاز همزمان با لوله گذاری ها برطرف شودو کناردیوارهایی که شرکت گاز با حفاری به آن مناطق آسیب وارد کرده بتن ریزی شود. ‎

اشتراک گذاری
پیوند ها