فارسی| En امروز : 15 فروردین 1399

سه شنبه های مردمی فرماندار نوشهر

کد خبر : 89859 1 بهمن 1398
پ

🔵مراجعات مردمی در دیدار عمومی و ملاقات مردمی سه شنبه های فرماندار نوشهر با پی نوشت پیگیری ادارات ذی ربط ✳️ روز پرکار دکتر صفرنژاد فرماندار نوشهر در رسیدگی به درخواست های مردم فهیم شهرستان نوشهر سه شنبه ۱ بهمن ماه ۱۳۹۸ ‎

اشتراک گذاری
گالری فیلم و عکس
پیوند ها