فارسی| En امروز : 15 فروردین 1399

حسن خیریانپور رئیس هیأت بازرسی انتخابات استان مازندران :

ضرورت رعایت اخلاق و قانون در تبلیغات انتخاباتی

کد خبر : 90611 24 بهمن 1398
پ

حسن خیریانپور به بازرسان انتخاباتی در شهرستانها تأکید کرد در اجرای مأموریت مندرج در ماده 25 قانون انتخابات جهت حسن جریان انتخابات و رعایت دقیق قوانین و مقررات توسط کاندیداها و طرفداران آنها و مجریان انتخاباتی و دستگاه های دولتی نهایت اهتمام و مراقبت را معمول و هر گونه تخلف و عدول از قانون را مورد پیگیری و اقدامات جدی قانونی قرار دهند . ‎

 حسن خیریانپور معاون استاندار و رئیس هیأت بازرسی انتخابات استان مازندران بر ضرورت رعایت اخلاق و قانون در مرحله تبلیغات انتخاباتی تأکید کرد .

وی از کاندیداهای محترم و طرفداران آنها خواست بدون تخریب رقیب انتخاباتی صرفاً به معرفی خود و برنامه های کاری خود اقدام نمایند. رئیس هیأت بازرسی انتخابات استان مازندران به کاندیداهای محترم توصیه کرد بر رفتار و عملکرد طرفداران خود مراقبت و نظارت نموده تا در جریان مرحله تبلیغات انتخاباتی شاهد رفتارهای غیر اخلاقی و غیر قانونی نباشیم و کماکان فضای امن و آرام برای برگزاری یک انتخابات سالم و با شکوه مهیا شود.

حسن خیریانپور به بازرسان انتخاباتی در شهرستانها تأکید کرد در اجرای مأموریت مندرج در ماده 25 قانون انتخابات جهت حسن جریان انتخابات و رعایت دقیق قوانین و مقررات توسط کاندیداها و طرفداران آنها و مجریان انتخاباتی و دستگاه های دولتی نهایت اهتمام و مراقبت را معمول و هر گونه تخلف و عدول از قانون را مورد پیگیری و اقدامات جدی قانونی قرار دهند .

رئیس هیأت بازرسی انتخابات استان مازندران به مدیران و مسئولان دولتی تأکید کرد : بر مجموعه های تحت امر خود مراقبت نموده تا از امکانات دولتی له یا علیه هیچ یک از کاندیداهای محترم استفاده نشود. قطعا در این خصوص بازرسان انتخاباتی روند را رصد و اقدامات قانونی بعمل خواهند آورد.  

اشتراک گذاری