فارسی| En امروز : 10 خرداد 1399

بازدید از ادارات و بانک ها

بازدید از ادارات و بانک ها

کد خبر : 92754 25 اردیبهشت 1399اخبار تنکابن
پ

⭕️در راستای طرح فاصله گذاری اجتماعی،بازدید تیم پایش ادارات و بانکها با حضور کاسگری معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری از ادارات صمت،اتاق اصناف،شبکه بهداشت و درمان و بانکها ی سرمایه،پست بانک ،رفاه،کار آفرین ،مسکن و پارسیان انجام گردید. ‎

گالری تصاویر

اشتراک گذاری
پیوند ها