فارسی| En امروز : 7 اسفند 1399
دیدار و ملاقات عمومی سعیدیزدانی فرماندار با مردم شریف شهرستان نوشهر با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و پروتکل های کرونایی در راستای حل و پیگیری مشکلات مردم