امروز : 25 شهریور 1400
دیدار و گفتگوی کاظمی سرپرست بانک‌ ملی حوزه غرب با سعید یزدانی فرماندار شهرستان نوشهر پیرامون روند تسهیلات و اعتبارات سال جاری شهرستان نوشهر