جلسه کارگروه توسعه صادرات استان مازندران

جلسه کارگروه توسعه صادرات استان مازندران با حضور اعضا و به ریاست حسن خیریانپور- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با دستور کار مرکبات و کیوی در محل سالن شماره یک استانداری برگزار شد .

در این جلسه حسن خیریانپور با اشاره به تولید سالیانه حدود ۲میلیون و۵۰۰ هزارتن مرکبات و حدود ۱۸۰ هزارتن کیوی در مازندران تاکید کرد علاوه بر تامین مصرف داخلی باید در جهت صادرات این دو محصول بویژه با بهره گیری از ظرفیت پایانه صادراتی روماک گستر و حدود ۷۰۰ سورتینگ و درجه بندی استان برنامه ریزی و استفاده شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران برداشت زود هنگام این دو محصول و سبززدایی و رنگ آوری را ازجمله اقدامات نامطلوب اعلام که موجب لطمه به حیثیت و بازار مرکبات و کیوی مازندران میگردد.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر برداشت نارنگی زودرس اول مهر و صادرات آن پنجم مهر- برداشت پرتقال تامسون ۱۰ آبان و صادرات آن ۱۵ آبان- برداشت کیوی ۱۵ آبان تعیین و تصویب شد تا این محصول از جهت قند و رنگ کامل گردد.

در این جلسه تصمیمات لازم اتخاذ تا با هرگونه تخطی از این تصمیم برخورد جدی و قاطع بعمل آید.

چاپ محتويات