مراسم ترحیم و بزرگداشت آیت‌الله طبرسی، نماینده سابق مقام معظم رهبری در مازندران در تهران برگزار شد

چاپ محتويات