امروز : 6 آبان 1400
2 دی 1397

 

 

 

 

 

یاسر جعفری خورشیدی

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان گلوگاه

 

1- برنامه ریزی و نظارت بر وظایف فرمانداری در حوزه های سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی و انتخاباتی و پیگیری و مکاتبه در خصوص امورات مربوط با ائمه جمعه ، نمایندگان مجلس ، احزاب ، گروههای صنفی و افراد متنفذ
2- هماهنگی و نظارت بر تأسیس و عملکرد حزب ، جمعیت ، انجمن سیاسی و صنفی و انجمن اسلامی و یا اقلیت های دینی شناخته شده در حوزه شهرستان و انجام تحقیقات و اعلام نظر در این زمینه به استانداری
3- نظارت و اعلام نظر در خصوص درخواست های اقشار و گروه ها در رابطه با برپائی اجتماعات و راهپیمایی ها مطابق مقررات قانونی و ارسال آن به استانداری
4- تلاش در جهت تحقق برنامه های سیاسی و اجتماعی دولت و افزایش مشارکت و حضور مؤثر مردم شهرستان در فعالیت های سیاسی و اجتماعی
5- بستر سازی فعالیت های مطلوب احزاب و تشکل های سیاسی شهرستان و نظارت بر عملکرد آنها
6- حمایت ، پشتیبانی ، توانمند سازی و نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان
7- برنامه ریزی ، برگزاری و نظارت بر انتخابات عمومی در شهرستان
8- بررسی و ارائه پیشنهادات لازم برای تغییر و اصلاح تقسیمات کشوری در محدوده شهرستان به استانداری
9- هماهنگی و هدایت بخشداریها برای تحقق سیاستهای عمومی دولت
10- برنامه ریزی و نظارت بر برگزاری دوره های آموزشی برای اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و بخش ها ، و همچنین دهیاران
11- برنامه ریزی جهت توسعه و بهبود پدیده های فرهنگی و اجتماعی و آسیب های اجتماعی در حوزه شهرستان ، از جمله امور مربوط به متکدیان ، کودکان خیابانی ، امور جوانان ، امنیت کارگری ، مواد مخدر ، کتابخانه ها و مجتمع های فرهنگی و هنری و ...
12- تجزیه و تحلیل رویدادهای خبری و گزارشات سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی و اقتصادی شهرستان و انعکاس آن به فرمانداری و استانداری
13- برنامه ریزی جهت توسعه تشکل های غیر دولتی
14- تدوین و نظارت بر اجرای برنامه های اوقات فراغت جوانان
15- تلاش برای توسعه و ترویج ورزش همگانی و نشاط عمومی در حوزه شهرستان
16- تلاش و پیگیری برای انطباق وضعیت ادارات ، سازمانها و نهادها با واحدهای تقسیمات کشوری در شهرستان
17- نشستهای مستمر با نخبگان و شخصیتهای ذینفوذ مذهبی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی و تبادل نظر با آنها در رابطه با امورات شهرستان
18- پی گیری و نظارت بر روند تشکیل پرونده های صنفی و سیاسی و صدور مجوزهای قانونی
19- تجزیه و تحلیل و ریشه یابی جرایم و تخلفات سیاسی و امنیتی و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری
20- تأمین ، حفظ امنیت و استقرار نظم و آرامش در شهرستان با هماهنگی ادارات اطلاعاتی ، انتظامی و نظامی
21- تشکیل جلسات کمیته امنیتی شهرستان در مواقع برگزاری انتخابات و سفر مقامات و موارد لزوم
22- برگزاری جلسات کمیته تبادل اخبار و هماهنگی برای تشکیل شورای تأمین شهرستان و پیگیری مصوبات و عملکرد آنها
23- پیگیری اجرای دستورالعمل های امنیتی که از طرف شورای تأمین استان یا وزارتخانه ابلاغ می گردد
24- ارتباط مستمر و اخذ گزارشها از نیروی انتظامی و سایر اعضای شوراهای تامین و شناسایی نقاط بحران خیز ، افراد شرور ، سابقه دار و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در حوزه شهرستان
25- انجام اقدامات مربوط به کنترل و نظارت بر قاچاق کالا ، اسلحه و مواد مخدر در حوزه شهرستان
26- پیگیری امور اتباع خارجی مقیم شهرستان و همچنین امور مربوط به ورود ، اقامت ، احوال شخصیه ، تابعیت ، ترک تابعیت و تردد آنها و رسیدگی به گزارش های لازم در این زمینه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی
27- انجام امور مربوط به پناهندگان ، معاندان و رانده شدگان مقیم شهرستان و اداره امور اردوگاه ها و انجام اقدامات لازم در جهت رفع نیازمندیها ، نواقص از طریق مراجع مسئول
28- نظارت بر اجرای سیاست ها و برنامه های مدون و ابلاغی از طرف معاونت سیاسی و امنیتی استانداری و دفاتر ذیربط
29- بررسی و ارسال گزارشات مورد نیاز معاونت سیاسی و امنیتی استانداری و دفاتر ذیربط
30- نظارت و هماهنگی بر عملکرد بخشداران در حوزه سیاسی ، اجتماعی و امنیتی
31- انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق

جعفر یلا

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان گلوگاه

 

شرح وظایف معاون برنامه ریزی و امور عمرانی

1- تشکیل جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان و پیگیری مصوبات آن
2- نظارت بر اجرای پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای در سطح شهرستان
3- همکاری در تهیه و تدوین گزارشات ماهیانه و سالانه اقتصادی شهرستان
4- بررسی و شناخت به منظور بهره برداری از کلیه امکانات موجود شهرستان در کلیه زمینه های اقتصادی ، کشاورزی ، صنعتی و ...
5- تشکیل جلسات ماهیانه و ایجاد هماهنگی در زمینه امور بانکی و ارسال گزارشات به مراجع ذیربط.
6- نظارت در توزیع عادلانه ارزاق عمومی و کالاهای اساسی و سایر مواردی که از طریق دولت ارائه می گردد
7- مشارکت در طراحی نظام برنامه ریزی جامع توسعه منطقه ای (در محدوده شهرستان)
8- بررسی و مطالعه و تدوین برنامه های اقتصادی در زمینه اشتغال و سرمایه گذاری با بهره گیری از استعدادهای موجود در شهرستان
9- بررسی و شناخت توانمندی و استعدادهای شهرستان در جهت تأمین توسعه پایدار و تدوین برنامه های امور زیربنائی ، تولیدی ، اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی با همکاری دستگاههای اجرائی شهرستان
10- تهیه و تدوین برنامه های توسعه شهرستان در چارچوب برنامه های کلان شهرستان با هدایت و همکاری واحدهای شهرستانی
11-نظارت بر عملکرد واحدهای شهرستانی در حوزه عمرانی
12- نظارت بر عملکرد کمیته های اجرائی آرد و نان و حوادث غیرمترقبه
13- پیگیری امور مربوط به ارزشیابی سالانه مسئولین ادارات
14- نظارت و مراقبت در بهبود و پیشرفت امور عمرانی شهرستان و نظارت بر حسن اجرای طرح های مربوطه و نحوه تقسیم اعتبارات طرح‌های عمرانی
15- نظارت و مراقبت در تهیه و تنظیم و اجرای برنامه ها و طرح های عمومی و عمرانی از طریق هماهنگی با فعالیت های ادارات و سازمانها
16- تهیه و جمع آوری اطلاعات و آمارهای لازم منطقه ای به منظور استفاده در برنامه‌ریزی ها
17- فراهم ساختن موجبات تأمین حوائج عمومی مردم از طریق جلب همکاری مؤسسات و سازمان های دولتی و غیردولتی
18- اقدام در جهت جلوگیری از پیشامدهای نامطلوب منطقه ای و رفع حوائج ضروری اهالی در مواقع بروز حوادث و سوانح و اتفاقات ناگهانی و کمک به آسب دیدگان
19- نظارت بر تهیه لایحه بودجه دهیاری ها و نظارت بر اجرای لایحه مصوب
20- تشکیل جلسات شورای ترافیک و نظارت و مراقبت بر امور ترافیکی شهرستان و ساماندهی حمل و نقل عمومی
21- هماهنگی و انجام امور مربوط به ایمن سازی ، بازسازی و کمک های بلاعوض کشاورزی و حوادث غیرمترقبه
22- تشکیل جلسات ستاد سوخت شهرستان و نظارت بر تأمین و توزیع مواد سوختی شهرستان
23- نظارت بر انجام امور پرسنلی و مسائل مالی و تجهیزاتی فرمانداری و بخشداری ها
24- نظارت و پیگیری امور پشتیبانی و اداری
25- انجام امور مربوط به مسائل اشتغال ، جذب تسهیلات تکلیفی و اعتبارات اشتغال زائی و وام های خود اشتغالی و همکاری با بانک ها
26- پیگیری و مکاتبه در خصوص امور مربوط به مسائل برنامه ریزی و عمرانی در سطح شهرستان
27- پیگیری جهت اجرای سیاستها و برنامه های تدوین شده توسط حوزه های معاونت برنامه ریزی ، پشتیبانی و امور عمرانی استانداری
28- نظارت بر تهیه و تدوین و ارسال گزارشات مورد درخواست معاونت برنامه ریزی ، پشتیبانی و امور عمرانی استانداری
29- نظارت و هماهنگی لازم بر عمکرد بخشداران در حوزه های برنامه ریزی ، عمرانی و پشتیبانی
30- انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق

 

 

فرهاد محمودجانلو

بخشدار مرکزی

محمدباقر رحمانی

بخشدار کلباد

۱ـ مسئول پیگیری در برقراری حفظ و نظم و امنیت بخش است 

۲ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در حوزه استحفاظی بخش

۳-فراهم آوردن موجبات تشکیل و تقویت شوراهای اسلامی به منظور جلب مشارکت همه جانبه مردم بخش در امور مشارکت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و آئین نامه های اجرائی

۴ـ تشکیل و هدایت شوراهای بخش و روستاها و پیگیری مصوبات متخده شوراهای مذکور طبق قوانین و مقررات مربوطه

۵-نظارت برهمه پرسی و کلیه انتخاباتی که به موجب قانون برگزار می گرددو اختیارات تفویضی

۶-همکاری و هماهنگی با مسئولین تقسیمات کشوری

۷ـ ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذیربط و نظارت بر فعالیت آن ها در حوزه استحفاظی بخش

۸-فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش همگانی بهداشت عمومی، آموزش عالی و تحقیقات بر اساس دستورالعمل های صادره و قوانین و مقرارات مربوطه

۹-حفظ و حراست از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی در بخش

۱۰-هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری و جلوگیری از منکرات و مفاسد اجتماعی در حوزه استحفاظی

۱۱-فراهم آوردن زمینه های عدالت اجتماعی و فقرزدایی در حوز استحفاظی

۱۲-اتخاذ تدابیر و پیشنهاد لازم و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری ، کنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل و زلزله

۱۳-همکاری با امور ایثارگران و ارتباط با خانواده های معظم شهداء

۱۴-ارزشیابی عملکرد مسئولین بخش براساس مصوبات و دستورالعمل های مراجع ذیصلاح

۱۵- فراهم آوردن زمینه های همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاه های دولت، سازمان های محلی، نهادهای انقلاب اسلامی، شوراهای محلی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در بخش

۱۶-نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمرانی در بخش و گزارش مستمر به مسئولین مافوق و تذکر به مسئولین اجرایی و یا اعلام به مسئولین مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی

۱۷-نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امکانات بالقوه و موجود بخش

۱۸-شناسایی استعدادهای منطقه ای و تعیین نیازمندی های بخش و تصمیم گیری و هماهنگی در چارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ملی، استانی و شهرستان

۱۹-پیشنهاد وضع عوارض جدید بر فعالیت های اقتصادی و خدماتی در محدوده بخش و شناسایی منابع جدید درآمدی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط در جهت اجرای برنامه های توسعه منطقه ای

۲۰-تلاش در جهت کسب منابع درآمدی مقرر در قوانین مربوطه در محدوده بخش و همکاری با دستگاههای ذیربط علی الخصوص شهرداری، دهیاری و شوراهای اسلامی بخش و روستا

۲۱-هدایت و هماهنگی برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور و تشویق سرمایه گذاران از طریق تشکیل موسسات اعتباری غیر دولتی و جذب سرمایه های محلی و سوق دادن آنها به سمت فعالیت های تولید و عمرانی

۲۲- سایر وظایفی که در بخش از طریق مراجع ذیصلاح بر عهده بخشدار محول می گردد

۲۳-بخشدار به پیشنهاد فرماندار و تأیید استاندار با حکم وزیر کشور منصوب می گردند

۲۴-عزل بخشدار به پیشنهاد فرماندار، تأیید استاندار و حکم وزیر کشور انجام می شود در صورت استعفاء، عزل، فوت و یا سایر مورادی که مانع از انجام وظایف بخشدار گردد سرپرست بخشداری موقتاً از سوی استاندار تعیین می شود. فرماندار موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه بخشدار جدید را به استاندار پیشنهاد نماید

۲۵-کلیه رؤسای ادارات و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع بخشدار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.

۲۶-عزل و تغییر رؤسا و مسئولین ادارات بخش توسط مقام های مجاز دستگاههای ذیربط با اطلاع بخشدار صورت می گیرد

۲۷-کلیه رؤسای ادارات و یا بالاترین مقام اجرائی در بخش موظفند عدم حضور خود را به اطلاع بخشدار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند

۲۸- مواردی که بخشدار حضور رئیس اداره ای را در بخش در زمان معین ضروری بدانند رئیس اداره مزبور موظف است از مرخصی یا مأموریت در آن زمان صرفنظر نموده و در محل خدمت حضور یابد

۲۹-واحدهای قضائی در بخش درخصوص مسائلی که به نحوی با آرامش و امنیت عمومی بخش مرتبط است همکاری لازم را با بخشدار معمول دارند.

۳۰-کلیه دستگاههای اجرائی در بخش موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که بخشداران از مأموریت های سازمانی و اقدامات به عمل آمده و آخرین دستورالعمل ها و ضوابط بخشنامه های صادره آگاهی داشته باشند.

۳۱- شوراها، ستادها و مجامعی که برای هماهنگی انجام وظایف دستگاههای اجرایی در بخش طبق قوانین و مقررات تشکیل می گردد زیر نظر بخشدار فعالیت خواهند نمود

۳۲-واحدهای اجرائی بخش موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره ای خویش به بخشداران می باشند.

 

سید هادی موسوی

حراست فرمانداری شهرستان گلوگاه

 

۱- پیگیری در مورد صدور کارت شناسایی و تردد جهت پرسنل
۲- برقراری کشیک حفاظتی جهت انجام امور اداری
۳- انجام اقدامات لازم به منظور آموزش حراستی
۴- هماهنگی با حراست استانداری
۵- همکاری و پیگیری در زمینه تهیه برنامه ارزشیابی سالانه کارکنان
۶- جمع آوری اطلاعات در خصوص کارکنانی که خدمت و ارزیابی کار آنان برجسته و یا ضعیف تشخیص داده شده است
۷- بررسی و پیگیری و اعلام صلاحیت حفاظتی در مورد داوطلبین اشتغال ، انتقال ، ماموریت و متقاضیان سلاح
۸- اقدام لازم به منظور پیشگیری از امکان نقض مقررات حراستی و رسیدگی به موارد نقض شده
۹- تنظیم سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل و تاسیسات و کنترل ورود و خروج کارکنان و نظارت بر عملکرد آنان در پاسخگویی به مراجعات روزانه مردم در جهت رعایت مقررات
۱۰- انجام کلیه امور محرمانه مربوط به دستگاه ها
۱۱- سرکشی از ادارات سطح شهرستان و ارائه مشکلات و نارسایی ها به مافوق
۱۲- شرکت در جلسات مختلف شهرستان و استان و ارائه گزارش به مافوق
۱۳- تشکیل جلسات مسئولین دوایر فرمانداری و بخشداری ها

 

آیناز عسگری

کارشناس امور بانوان فرمانداری شهرستان گلوگاه

شرح وظایف امور بانوان فرمانداری:

 1. بررسی و مطالعه در زمینه مسائل، مشکلات و نارسائیهای جامعه زنان در شهر، بخش و روستا بر اساس اولویتها و ضرورتها.
 2. بررسی راهکارهای مربوط به ارتقاء منزلت اجتماعی زنان بر اساس نیازهای جامعه شهری و روستائی.
 3. ایجاد ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی در سطح شهرستان به منظور بررسی راهکارهای عملی برای جلب مشارکت زنان در سطح شهر، بخش و روستا و ارائه گزارش به مقام مافوق.
 4. بررسی راهکارهای عملی در جهت رفع موانع، محرومیتها و تبعیض در مورد زنان و آداب و رسوم خرافاتی سنتی و عشایری مغایر با حقوق زنان در شهرها و روستاهای شهرستان با همکاری سایر سازمانها و ارگانهای مسئول.
 5. بررسی زمینه های استفاده از رسانه های گروهی استان در جهت آموزش و ارتقاء سطح فرهنگ جامعه زنان شهرستان و نیز تغییر نگرش عمومی با همکاری کارشناسان و اساتید و صاحب نظران.
 6. اقدام در جهت ایجاد و توسعه مراکز تفریحی، ورزشی، فرهنگی و هنری و ... ویژه دختران و بانوان هر شهر، بخش و روستا با همکاری و هماهنگی ارگانهای مسئول.
 7. به هنگام نمودن بانک های اطلاعات مرتبط با مسائل زنان و روز آمد کردن آمارهای مربوط به شاخص های توسعه بر حسب جنسیت.
 8. شناسایی چهره های موفق بانوان در سطح شهرستان و معرفی و حمایت از آنان به منظور ایجاد انگیزه بیشتر.
 9. انجام اقدامات کاربردی موثر در جهت جلب مشارکت زنان در عرصه های مختلف اجتماعی.
 10. اقدام در جهت تقویت بنیانهای فکری بانوان به منظور صیانت از کیان خانواده و رشد و تعالی آن.
 11. تهیه گزارش از اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به زنان در سطح شهرستان جهت ارائه به مراجع ذیربط.
 12. شرکت در جلسات و گردهمایی ها بر حسب مورد.
 13. اجرای سیاست ها و برنامه های مدون و ابلاغی دفتر امور بانوان و خانواده استانداری.
 14. تهیه، تدوین و ارسال گزارشات مورد نیاز دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و مقامات ذیربط.
 15. انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق.

 

 

مهدی تقی زاده

امور مالی فرمانداری شهرستان گلوگاه

۱- نگاهداری و تنظیم اعتبارات و اظهار نظر در خصوص طرح های مالی و انجام امور بانکی
۲- تنظیم صورت تعهدات و دیون و تهیه دفاتر مربوط به حساب های بانکی و کنترل صورتحساب و مراقبت از اسناد هزینه ها
۳- همکاری و ارائه گزارش در خصوص تهیه بودجه
۴- تهیه لیست حقوق و مزایای کارکنان و ... پرداخت هزینه های مستمر و دادن تنخواه به کارپرداز
۵- اقدام در جهت رفع مشکلات فرمانداری و بخشداری ها و اقدام در خصوص مطالبات و پرداخت دیون
۶- مراقبت در انجام امور پرسنلی و اداری و پیگیری در زمینه صدور احکام استخدامی کارکنان و پرونده های استخدامی و داوطلبان استخدام
۷- اقدام در مورد دفتر هیات تخلفات اداری و ابلاغ و اقدام در اجرای احکام و رسیدگی در مورد دعاوی استخدامی
۸- رسیدگی و اقدام در مورد بازنشستگان
۹- انجام امور مربوط به انتقالات
۱۰- پیگیری احکام مربوط به برقراری مزایای مستمر و غیر مستمر
۱۱- پیگیری ترفیعات و تغییر گروه سالانه کارکنان به کمک واحدهای فرمانداری
۱۲- بررسی در مورد حائزین شرایط برای انتصاب به پست های بلا تصدی و ارائه پیشنهادهای لازم
۱۳- رسیدگی به حساب های تنظیمی واحدها و بخشداری ها
۱۴- ابلاغ قوانین و تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه های مصوب به واحدها
۱۵- رسیدگی به کلیه امور ساختمانی و تعمیراتی و تحویل گرفتن کارهای انجام شده طبق قرارداد
۱۶- تهیه و تنظیم نمونه های مکاتباتی
۱۷- نظارت بر نحوه انجام وظیفه نیروهای خدماتی
۱۸- تنظیم احتیاجات پرسنلی سالانه و.احدها و نیازمندی های فرمانداری و بخشداری ها
۱۹- تهیه اطلاعات و آمارهای پرسنلی
۲۰- انجام بررسی های لازم در زمینه چگونگی تامین رفاه کارکنان
۲۱- تهیه و تنظیم امور مربوط به بیمه بهداشتی و درمانی کارکنان
۲۲- مراقبت در حفظ ابزار و لوازمی که در انبار نگهداری می شود
۲۳- پیشنهاد پست های جدید به تناسب کارهای جدید
۲۴- تهیه و تنظیم گزارشات آمار و اطلاعات مورد درخواست استانداری در زمینه امور اداری و اموال فرمانداری
۲۵- تهیه لیست کشیک کارکنان
۲۶- معرفی کارکنان جهت شرکت در کلاس های توجیهی و آموزش کوتاه مدت
۲۷- تشکیل جلسات شورای کارکنان و پیگیری مصوبات
۲۸- امور مربوط به نقلیه فرمانداری و پیگیری تجهیزات و تاسیسات ادارذی و پیش بینی نیازمندی های سالانه
۲۹- نظارت بر حضور و غیاب کارکنان
۳۰- اقدام لازم در جهت تعمیر وسایل و لوازم اداری
۳۱- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

 

محمد رضایی کیاسری

 مسئول دفتر و کارشناس فناوری اطلاعات فرمانداری شهرستان گلوگاه

شرح وظایف کارشناس فناوری اطلاعات :
۱- مدیریت سایت فرمانداری رزن
۲- ارائه طرح های به کارگیری و توسعه فناوری اطلاعات
۳- ایجاد، مدیریت (از جمله ایمن سازی، تهیه نسخه پشتیبان و ...)
۴- ارائه خدمات ارتباطی شبکه های رایانه ای فرمانداری و بخشداریهای تابعه شهرستان
۵- تامین و تهیه سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز از طریق بهره گیری از بخش خصوصی
۶- هدایت پشتیبانی های فنی سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مورد استفاده
۷- تهیه گزارش های عملکرد برنامه ای ماهانه
۸- انجام سایر امور محوله مرتبط با وظایف

 

دفتر فرماندار
۱- تنظیم اوقات ملاقات و ارتباط تلفنی با توجه به اولویت ها و با هماهنگی مدیر واحد
۲- پاسخگویی و احترام نسبت به مراجعان و همکاران
۳- راهنمایی ارباب رجوع
۴- جلوگیری از اعمال تبعیض در بین مراجعان
۵- رعایت اولویت ها در تنظیم جلسات
۶- پیگیری نامه ها تا حصول نتیجه
۷- ارجاع کارها قبل از وقت اداری به واحدها
۸- در جریان قرار دادن فرماندار از وقایع مهم
۹- دسته بندی و مرتب کردن نامه ها و تحویل به فرماندار و معاونت
۱۰- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

 

 

یونس رضا زاده

کارشناس مسؤول امور سیاسی،امنیتی و انتخابات

 

شرح وظایف:


1-ارائه گزارش مربوطه به مقام مافوق بهمراه اظهار نظر کارشناسی.
-2 انجام مطالعه و مراقبت در خصوص رخداده ای س یاسی، اجتماع ی، فرهنگی و ... استخراج موضوعات و مطالب ی که زم ینه ایجاد بحران آفرین ی
در آن متصور است و ارائه آن به مقام مافوق بهمراه اظهار نظر کارشناسی.
-3 بررسی، اعلام نظر و مراقبت در خصوص رویدادهای سیاسی و اعلام به مراجع ذیربط.
-4 دریافت و بررس ی درخواسته ای تأسیس حزب، جمع یت، انجمن اسلام ی و بازنشستگ ی، صنف ی و تخصص ی و تکمی ل پرونده آنها مطابق
دستورالعملهای مربوطه و ارسال پرونده جهت انجام فرآیند قانونی به استانداری.
-5 نظارت بر عملکرد احزاب، تشکلها، کانونها و انجمنها وفق مقررات و پیگیری در جهت برگزاری به موقع انتخابات داخلی آنها.
-6 ایجاد بانک اطلاعا تی از و یژگیهای س یاسی شهرستان راجع به احزاب ، تشکلها، اصناف، کانونها، انجمنها، جمعیتها، هیئت ها و تهی ه بی وگرافی
شخصتیهای سیاسی و عوامل ذی نفوذ شهرستان.
-7 دریافت و بررس ی و اظهار نظر کارشناس ی جهت پیگیری صدور مجوز برای درخواستهایی که برای تجمعات و راهپیمایی قانونی واصل می گردد
و ارائه آن به مقام مافوق.
-8 پیگیری و اجر ای برنامه های مربوط به جلسه یا نشست مستمر با نخبگان و شخصیتهای ذی نفوذ سیاس ی اجتماع ی و فرهنگ ی به منظور
آگاهی از دیدگاههای آنها و تبادل نظر در رابطه با امور مربوط به شهرستان.
-9 مطالعه و تج زیه و تح لیل مح یطهای دانشجو یی و دانشگاهها اعم از تحرکات و عملکرد تشکلها و نشر یات دانشجو یی و ارسال نت ایج به
مقامات مافوق.
-10 انجام مطالعات در خصوص قوم یتها، فرق مذهب ی، اق لیتهای د ینی در سطح شهرستان و ته یه و تدوین گزارشات لازم درخصوص عملکرد آنان
و تهیه شناسنامه اطلاعاتی مربوطه.
-11 برگزاری جلسات کمیسیون کارگری شهرستان و پیگیری مصوبات مربوطه.
-12 تجزیه و تح لیل گزارشات مربوط به واحدهای تولیدی و صنعتی و رس یدگی به مسائل کارگر ی شهرستان جهت پی شگیری از بحرانها و
تنش های کارگری.
-13 بررسی شک ایات و گزارشات واصله (مردمی و ادار ی) از بخشدار یها و ادارات تابعه شهرستان و پیگی ری فرآیند ارزش یابی س الانه مد یران
شهرستان و ارائه آن به مبادی ذیربط.
-14 پیگیری و دریافت گزارش عملکرد ماهانه از بخشداریهای تابعه.
-15 بستر سازی مناسب قبل از شروع انتخابات به منظور آماده سازی افکار عمومی جهت مشارکت حداکثری در انتخابات.
-16 برنامه ریزی و انجام فرآیند انتخابات بر اساس جدول زمانبندی طبق دستورالعمل و قوانین مربوط به هر یک از انتخابات.
-17 پیش بینی و پیگیری برای تامین اعتبارات، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات برای برگزاری انتخابات.
-18 برگزاری دوره های آموزشی برای مجریان انتخابات و تهیه طرحهای لازم برای اطلاع رسانی و آگاهی رأی دهندگان.
-19 اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم جهت جمع بندی نتایج اخذ رأی حوزه انتخابیه و ارسال به موقع آن به مبادی ذیربط.
-20 تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مربوط به هر انتخابات و ارسال آن به مبادی ذیربط.
-21 همکاری در انجام مطالعات، ایجاد، انتزاع، الحاق یا تبدیل نقاط مختلف شهرستان در چارچوب ضوابط و تعار یف تقس یمات کشور ی و ارائه
نظرات و پیشنهادات به استان.
-22 همکاری در بازنگر ی نقشه ه ای تقس یماتی کشور بر ای مشخص کردن مرزه ای تقسیماتی و موقعیت کلیه واحدها و عناصر تقسیماتی از جمله
نقطه ه ا (شامل کلیه واحده ای تو لیدی، کارگاه ، مزارع، چاههای آب، مکانه ای قوم ی و تاریخی و ابنیه و تاسی ساتی که در خارج از محدوده
قانونی شهرها و محدوده عرفی روستاها قرار دارند).
-23 مطالعه و بررسی لازم در رابطه با نامگذاری محلات شهر.
-24 همکاری در مطالعه برای ریشه یابی واژه و مفاهیم فرهنگی اسامی واحدها و عناصر تقسیمات کشوری با کارشناسان استان.
-25 اجرای سیاست ها و برنامه های مدون و ابلاغی دفتر امور سیاسی و انتخابات استان.
-26 تهیه، تدوین و ارسال گزارشات مورد نیاز دفتر امور سیاسی و انتخابات استان و مقامات ذی صلاح.
-27 هماهنگی و نظارت لازم بر عملکرد کارشناسان امور سیاسی و انتخابات بخش های مربوطه در شهرستان.
-28 انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق.

 

 


مصیب عظیمی

کارشناس امور حقوقی،ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات

شرح وظایف مسؤول بازرسی:

پیگیری مصوبات بازرسی

1-تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و یا موردی از واحدهای ملی و استانی برای سنجش میزان «مطابقت عمل و عملکرد» اقدام کنندگان با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دستگاه

2-بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع

3-تهیه گزارشات نوبه ای در فواصل ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه برای اطلاع وزیر و بالاترین مقام اجرایی دستگاه از عملکرد واحدهای مختلف

4-برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصول ۸۸ و۹۰ مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظر سنجی دستگاه ها و رسانه های جمعی و مطبوعات

5-تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت ها و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده

6-کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذی ربط و بالاترین مقام اجرایی دستگاه

7-آموزش و توانمندسازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش دستگاه

8-اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی آنها در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط

9- پاسخگویی به شکایات

10-دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین) از واحدها و کارکنان دستگاه

11-بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی

12-بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور

13-پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان

14-جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام اجرایی دستگاه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد

15-پیگیری از نتایج گزارش های تهیه شده

16-پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان

 

کارشناس امور حقوقی

1-گردآوری مجموعه قوانین ، تصویب نامه ها، آئین نامه ها و مقررات حقوقی مرتبط با نیاز سازمان

2-بررسی لوایح شوراهای شهر و اعلام نظر به فرماندار

3-ارائه خدمات مشورتی در زمینه های حقوقی ، قضایی به فرماندار

4-همکاری در مسائل حقوقی ادارات و شرکت های شهرستان

5-برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی ، مجلس خبرگان ، شوراهای شهری و روستایی

6-تهیه شناسنامه انتخاباتی

7-استخراج نتایج آمارهای مربوط به هر انتخابات و تجزیه و تحلیل و تهیه گزارشات لازم

8-پیگیری جلسات شورای آموزش و پرورش

9-رسیدگی و ساماندهی وضعیت متکدیان

10-صدور مجوز برای فعالیت

 

 

علی اکبر قلعه سری

کارشناس امور عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان گلوگاه

 

شرح وظایف کارشناس امور عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری:

1پیگیری مصوبات کمیته برنامه ریزی شهرستان.
-2 همکاری در تهیه و تدوین گزارشات ماهیانه و سالانه اقتصادی شهرستان.
-3 بررسی و شناخت به منظور بهره برداری از کلیه امکانات موجود شهرستان در کلیه زمینه های اقتصادی، کشاورزی، صنعتی و ... .
-4 نظارت در توزیع عادلانه ارزاق عمومی و کالاهای اساسی در شهرستان مطابق با دستورات مقام مافوق.
-5 مشارکت در طراحی نظام برنامه ریزی جامع توسعه منطق های (در محدوده شهرستان).
-6 همکاری در تدوین برنامه های اقتصادی در زمینه اشتغال، سرمایه گذاری و غیره در شهرستان.
-7 بررسی و ارائه گزارش های مختلف از توانمندی ها و استعدادهای شهرستان در جهت تأمین توسعه پایدار.
-8 نظارت بر عملکرد واحدهای شهرستانی در حوزه عمرانی.
-9 نظارت و مراقبت در بهبود و پیشرفت امور عمرانی شهرستان و نظارت بر ح سن اجرای طرح های مربوطه و نحوه تقسیم اعتبارات طرح های
عمرانی.
-10 نظارت و مراقبت در تهیه و تنظیم و اجرای برنامه ها و طرح های عمومی و عمرانی از طریق هماهنگی با فعالیت های ادارات و سازمانها.
-11 تهیه و جمع آوری اطلاعات و آمارهای لازم منطق های به منظور استفاده در برنام هریزی ها.
-12 هماهنگی و انجام امور مربوط به ایم نسازی، بازسازی و کمک های بلاعوض کشاورزی و حوادث غیرمترقبه.
-13 پیگیری و مکاتبه در خصوص امور مربوط به مسائل برنامه ریزی و عمرانی در سطح شهرستان.
-14 پیگیری جهت اجرای سیاستها و برنامه های تدوین شده توسط حوزه های معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی و امور عمرانی استانداری.
-15 تهیه و تدوین و ارسال گزارشات مورد درخواست معاونت برنامه ریزی و معاونت امور عمرانی استانداری.
-16 نظارت و هماهنگی لازم بر عمکرد بخشداران در حوزه های برنامه ریزی و عمرانی.
-17 انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق.