En امروز : 3 آبان 1400

بازدید میدانی انصارالحسینی فرماندار شهرستان سوادکوه شمالی به اتفاق نظری مدیرکل راه شهر سازی استان از پل شهرک سپاه شیرگاه

بازدید میدانی انصارالحسینی فرماندار شهرستان سوادکوه شمالی به اتفاق نظری مدیرکل راه شهر سازی استان از پل شهرک سپاه شیرگاه

کد خبر : 105742 11 شهریور 1400
پ

بازدید میدانی انصارالحسینی فرماندار شهرستان سوادکوه شمالی به اتفاق نظری مدیرکل راه شهر سازی استان از پل شهرک سپاه شیرگاه ‎

بازدید میدانی انصارالحسینی فرماندار شهرستان سوادکوه شمالی به اتفاق نظری مدیرکل راه شهر سازی استان از پل شهرک سپاه شیرگاه به روایت تصویر

گالری تصاویر

اشتراک گذاری