امروز : 3 آبان 1400
نشست صمیمی با دکتر فرزاد گوهردهی مدیرکل محترم بهزیستی
اهدا احکام شهرداران ایزدشهر و کوهی خیل
آموزش غواصان آتش نشان
اهدا حکم شهرداران زیرآب , بابکان و عباس آباد
اهدا حکم شهردار گتاب
 مجمع عمومی شرکت آب‌و‌فاضلاب استان مازندران
اهدا حکم شهردار کیاسر
اهدای احکام شهرداران گلوگاه بند پی , کلارآباد و بابلسر
تحویل حکم شهرداران ارطه , دابودشت و گلوگاه
تحویل حکم شهردار بهشهر
جلسه استقرار سامنه امحا بهداشتی پسماند
جلسه با موضوع ارائه توانمندی شرکت خصوصی  برای ساخت بخشی از تجهیزات نیروگاه پسماند
جلسه ارائه توانمندی شرکت های خصوصی در بحث مدیریت پسماند
پنجمین گردهمایی آموزشی مسئولین درآمد شهرداریها
جلسه پایش پروژه های پسماند
جلسه کمیته آتشنشانی شهرداریهای استان
جلسه بررسی قرارداد پروژه تصفیه شیرابه تنکابن
کارگروه راهبردی مدیریت پسماند استان