حضور فرماندار با چند نفر از معلولین شهرستان سوادکوه شمالی تحت پوشش بهزیستی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سوادکوه شمالی : ظهر روز شنبه مورخه 12آذر 1401 همزمان با روز جهانی معلولین پیرفلک فرماندار شهرستان سوادکوه شمالی   به همراه  رئیس اداره بهزیستی  در منزل 3معلول جسمی حرکتی و ذهنی شهرستان حضور یافتند . ضمن دیدار، از نزدیک مشکلات آنان را جویا شدند.

 

چاپ محتويات