استاندار مازندران از واحد تولیدی فولاد بهمن در شهرک صنعتی بشل سوادکوه شمالی بازدید کرد

چاپ محتويات