بازدید استاندار مازندران از ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر / افزایش سرانه ورزشی مازندران در دولت سیزدهم

یوسف نوری در جریان بازدید از ورزشگاه وطنی قائم شهر با بیان اینکه در دولت مردمی سیزدهم سرانه ورزشی در این استان ارتقا یافت، گفت که در دولت مردمی، ۵۳ طرح ورزشی در مازندران تکمیل و به بهره برداری رسید.

وی با اشاره به رشد چشمگیر تکمیل طرح های ورزشی بر زمین مانده در دولت سیزدهم، گفت: تکمیل و افتتاح طرح های ورزشی مازندران با نگاه عدالت محورانه و در همه نقاط استان بود که با بهره برداری آنها بیش از ۲۷ هزار متر به سرانه ورزش مازندران افزوده شد.

نوری، مازندران را قطب ورزش کشور دانست و اظهار داشت: اگر به توسعه زیر ساخت های ورزش این استان توجه شود به طور حتم شاهد کسب موفقیت های بیشتر ورزشکاران مازندرانی در رقابت های بین المللی خواهیم بود چراکه این استان به لحاظ ظرفیت ها و استعدادهای انسانی شرایط ویژه ای دارد.

مقام عالی دولت در مازندران شمار طرح های نیمه تمام ورزشی در این استان را ۳۸ طرح و اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آنها را را ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال ذکرکرد.

چاپ محتويات