فارسی| En امروز : 15 تیر 1399
بازدید از کارخانه کمپوست شهرستان تنکابن
بررسی مشکلات شهرستان عباس آباد
بازدید از نیروگاه زباله سوز ساری
جلسه کمیته تخصصی پسماند استان
بازدیداز زباله سوز ساری
جلسه بزرگداشت روز شوراها
بازدید از مرکز دفن زباله آمل
جلسه و بازدید از نیروگاه زباله سوز ساری
 حضور مدیر کل شهری در بین همکاران  آتش نشانی ساری
حکم شهردار جدید فرح اباد
مهار آتش در بازار بابل
بازدید از زباله سوز ساری
بازدید از زباله سوز ساری
بازدیداز زباله سوز نوشهر با حضور جناب آقای رجب صلاحی
بازدید از پروژه خیابان ساحلی چالوس
مهندس سید محمد محمدی تاکامی
مهندس سید محمد محمدی تاکامی مدیر کل امور شهری و شوراها ارتباط مستقیم
پیوند ها