فارسی| En امروز : 27 شهریور 1398
اعلام نتایج آزمون استخدامی آتش نشانی ها
جلسه هماهنگی برای رویداد مهم گردهمایی فناورانه صنایع، شرکت‌های دانش‌بنیان
بازدید و جلسه کارگاهی سه ساعته در پروژه زباله سوز ساری
جلسه بررسی وضعیت نیروگاه زباله سوز نوشهر
بررسی وضعیت مراکز دفن زباله شهرداری ها
بررسی وضعیت زباله سوز ساری
جلسه هم اندیشی با سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی
جلسه هم اندیشی شهرداران و شوراها
هم اندیشی شهرداران و شو راها
بازدید از نیروگاه زباله سوز ساری
بازدیداز شهرداری مرزی کلا
بازدید از کارخانه تولید کودکمپوست بابل
بازدید معاون اول رئیس جمهور از پروژه زباله سوز نوشهر
نشست تابستان خبری
بازدید از قله دماوند و برگزاری جلسه
مهندس سید محمد محمدی تاکامی
مهندس سید محمد محمدی تاکامی مدیر کل امور شهری و شوراها ارتباط مستقیم
پیوند ها