فارسی| En امروز : 8 اسفند 1398
مهار آتش در بازار بابل
بازدید از زباله سوز ساری
بازدید از زباله سوز ساری
بازدیداز زباله سوز نوشهر با حضور جناب آقای رجب صلاحی
بازدید از پروژه خیابان ساحلی چالوس
جلسه پیگیری اعتبارات پسماند
اولین برنامه سه شنبه های بدون خودرو در ساری
بازدید از کارخانه زباله سوز ساری
پیاده سازی سیستم تصفیه فاضلاب خانگی شهر چالوس
بازدیداز شهر مرزن آباد و شرکت در مسابقات قرآنی این شهر
جلسه استقرار سامنه امحا بهداشتی پسماند
جلسه با موضوع ارائه توانمندی شرکت خصوصی  برای ساخت بخشی از تجهیزات نیروگاه پسماند
جلسه ارائه توانمندی شرکت های خصوصی در بحث مدیریت پسماند
پنجمین گردهمایی آموزشی مسئولین درآمد شهرداریها
جلسه پایش پروژه های پسماند
جلسه کمیته آتشنشانی شهرداریهای استان
جلسه بررسی قرارداد پروژه تصفیه شیرابه تنکابن
کارگروه راهبردی مدیریت پسماند استان