فارسی| En امروز : 30 مرداد 1398
بازدید از قله دماوند و برگزاری جلسه
بازدید از شهرداری گزنک
پسماند محمود آباد
برگزاری آزمون آتش نشانی ها
تبریک روز خبرنگار
معارفه شهردار جدید فریدونکنار
جلسه منطقه ای شهرداران و شوراها
بازدید جناب آقای دکتر رجب صلاحی معاون محترم سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از ساری و شهرهای حومه
بازدید جناب آقای دکتر رجب صلاحی از پل سفید
افتتاح تصفیه خانه فاضلاب خانگی
جلسه استقرار سامنه امحا بهداشتی پسماند
جلسه با موضوع ارائه توانمندی شرکت خصوصی  برای ساخت بخشی از تجهیزات نیروگاه پسماند
جلسه ارائه توانمندی شرکت های خصوصی در بحث مدیریت پسماند
پنجمین گردهمایی آموزشی مسئولین درآمد شهرداریها
جلسه پایش پروژه های پسماند
جلسه کمیته آتشنشانی شهرداریهای استان
جلسه بررسی قرارداد پروژه تصفیه شیرابه تنکابن
کارگروه راهبردی مدیریت پسماند استان