فارسی| En امروز : 12 آذر 1399
بازدید از زباله سوز نوشهر
بازدید از نحوه اجرای "طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌های کرونایی
بازدید از زباله سوز نوشهر
نشست با سمن ها و تشکل های مردم نهاد
بررسی اعتباری وضعیت زباله سوز شهر سار ی و نوشهر
بازدید از کارخانه خاک و نخاله تهران
تشکیل کمیته هوشمندسازی شهرداریها
پاکسازی حاشیه جاده از زباله
جلسه بررسی زمین  راه اندازی کارخانه زباله آمل
بازدید از شهرستانهای میاندورود و نکا
جلسه استقرار سامنه امحا بهداشتی پسماند
جلسه با موضوع ارائه توانمندی شرکت خصوصی  برای ساخت بخشی از تجهیزات نیروگاه پسماند
جلسه ارائه توانمندی شرکت های خصوصی در بحث مدیریت پسماند
پنجمین گردهمایی آموزشی مسئولین درآمد شهرداریها
جلسه پایش پروژه های پسماند
جلسه کمیته آتشنشانی شهرداریهای استان
جلسه بررسی قرارداد پروژه تصفیه شیرابه تنکابن
کارگروه راهبردی مدیریت پسماند استان