فارسی| En امروز : 6 بهمن 1398
برگزاری اولین رویداد میراث ماندگار
جانمایی درختکاری در حاشیه جاده
جلسه جذب اعتبارات پسماند استان
کارگروه مدیریت پسماند شهرستان قائمشهر
جلسه سرمایه گذاری در سازمان همیاری شهرداری های استان
بازدید از زباله سوز ساری
همایش شهرداران استان
جلسه مشترک و هم اندیشی معاونین عمرانی و مدیران شهری در تهران
حضور مدیر کل شهری و شوراها در جلسه شورای شهر آمل
معارفه شهردار رویان
جلسه استقرار سامنه امحا بهداشتی پسماند
جلسه با موضوع ارائه توانمندی شرکت خصوصی  برای ساخت بخشی از تجهیزات نیروگاه پسماند
جلسه ارائه توانمندی شرکت های خصوصی در بحث مدیریت پسماند
پنجمین گردهمایی آموزشی مسئولین درآمد شهرداریها
جلسه پایش پروژه های پسماند
جلسه کمیته آتشنشانی شهرداریهای استان
جلسه بررسی قرارداد پروژه تصفیه شیرابه تنکابن
کارگروه راهبردی مدیریت پسماند استان