فارسی| En امروز : 18 فروردین 1399
 حضور مدیر کل شهری در بین همکاران  آتش نشانی ساری
حکم شهردار جدید فرح اباد
مهار آتش در بازار بابل
بازدید از زباله سوز ساری
بازدید از زباله سوز ساری
بازدیداز زباله سوز نوشهر با حضور جناب آقای رجب صلاحی
بازدید از پروژه خیابان ساحلی چالوس
جلسه پیگیری اعتبارات پسماند
اولین برنامه سه شنبه های بدون خودرو در ساری
بازدید از کارخانه زباله سوز ساری
جلسه استقرار سامنه امحا بهداشتی پسماند
جلسه با موضوع ارائه توانمندی شرکت خصوصی  برای ساخت بخشی از تجهیزات نیروگاه پسماند
جلسه ارائه توانمندی شرکت های خصوصی در بحث مدیریت پسماند
پنجمین گردهمایی آموزشی مسئولین درآمد شهرداریها
جلسه پایش پروژه های پسماند
جلسه کمیته آتشنشانی شهرداریهای استان
جلسه بررسی قرارداد پروژه تصفیه شیرابه تنکابن
کارگروه راهبردی مدیریت پسماند استان