فارسی| En امروز : 19 آذر 1398
اطلاعیه آزمون عملی پذیرفته شدگان آزمون آتش نشانی
جلسه پیگیری اعتبارات پروژه های مرتبط با مدیریت پسماند
حضور مدیر کل محترم امور شهری در دفتر سامد
جلسه همایش شهرداران
همایش روز روستا و عشایر
جلسه کمیته تخصصی پسماند
جلسه ذیحسابان و مسئولین مالی شهرداریها
حضور در آتش نشانی محمود آباد
شرکت در جلسه شورای شهر نکا
جلسه استقرار سامنه امحا بهداشتی پسماند
جلسه با موضوع ارائه توانمندی شرکت خصوصی  برای ساخت بخشی از تجهیزات نیروگاه پسماند
جلسه ارائه توانمندی شرکت های خصوصی در بحث مدیریت پسماند
پنجمین گردهمایی آموزشی مسئولین درآمد شهرداریها
جلسه پایش پروژه های پسماند
جلسه کمیته آتشنشانی شهرداریهای استان
جلسه بررسی قرارداد پروژه تصفیه شیرابه تنکابن
کارگروه راهبردی مدیریت پسماند استان