فارسی| En امروز : 24 مرداد 1399
حضور مدیر کل شهری و شوراها در مرکز سامد
بازدید از نیروگاه زباله سوز نوشهر
برگزاری همایش شهرداران به صورت مجازی
نشست مدیران کل دفاتر شهری کشور به صورت ویدئو کنفرانس
جلسه بررسی نقاط حادثه خیز مناطق شهری استان
بادیدید از پروژه های سازمان عمران شهردار ی ساری
بازدید از اجرای دقیق پروتکل های پیشگیری از  انتشار ویروس کرونا در شهرستان محمود آباد
بازدید از زباله سوز ساری -18 تیر 1399
جلسه تفکیک زباله تر و خشک از درب منزل
بازدید از کارخانه کمپوست شهرستان تنکابن
جلسه استقرار سامنه امحا بهداشتی پسماند
جلسه با موضوع ارائه توانمندی شرکت خصوصی  برای ساخت بخشی از تجهیزات نیروگاه پسماند
جلسه ارائه توانمندی شرکت های خصوصی در بحث مدیریت پسماند
پنجمین گردهمایی آموزشی مسئولین درآمد شهرداریها
جلسه پایش پروژه های پسماند
جلسه کمیته آتشنشانی شهرداریهای استان
جلسه بررسی قرارداد پروژه تصفیه شیرابه تنکابن
کارگروه راهبردی مدیریت پسماند استان