فارسی| En امروز : 7 اسفند 1399
بازدید از اجرای دقیق پروتکل پیشگیری از کرونا در شهرستان آمل
امضای تفاهم نامه همکاری
جلسه گردشگری , بازآفرینی شهری و صنایع دستی
بازدید از زباله سوز ساری
شرکت در برنامه رادیویی
افتتاح رسمی نیروگاه زباله سوز نوشهر
بررسی وضعیت ساماندهی و مدیریت پسماند شهرستان نور
بازدید استاندار محترم از زباله سوز نوشهر
حضور در جلسه حمل ونقل شهرهای نور و ایزدشهر
شهردار جدید سورک معرفی شد
جلسه استقرار سامنه امحا بهداشتی پسماند
جلسه با موضوع ارائه توانمندی شرکت خصوصی  برای ساخت بخشی از تجهیزات نیروگاه پسماند
جلسه ارائه توانمندی شرکت های خصوصی در بحث مدیریت پسماند
پنجمین گردهمایی آموزشی مسئولین درآمد شهرداریها
جلسه پایش پروژه های پسماند
جلسه کمیته آتشنشانی شهرداریهای استان
جلسه بررسی قرارداد پروژه تصفیه شیرابه تنکابن
کارگروه راهبردی مدیریت پسماند استان