فارسی| En امروز : 15 تیر 1399
جلسه ویدئو کنفرانس حسین زادگان استاندار مازندران با فرمانداران، بخشداران و دهیاران نمونه استان و شهرستانها
بازدید مشترک انصارالحسینی فرماندار شهرستان و مهندس علیپور ، اعضای شورای روستای کلیج خیل از پروژه های در دست اقدام روستای کلیج خیل
بازدید مشترک انصارالحسینی فرماندار شهرستان و مهندس علیپور   از پل شهرک سپاه
حضور انصارالحسینی فرماندار شهرستان سوادکو ه شمالی و مهندس علیپور در یادمان شهدای گمنام شیرگاه
نشست مشترک  اصناف و  اتحادیه های صنفی شهرستان با انصا رالحسینی فرماندار و مهندس  علیپورنماینده حوزه انتخابیه
دیدار نجفی مدیرکل راهداری و حمل نقل جاده ای استان با انصارالحسینی فرماندار شهرستان سواد کوه شمالی
جلسه شورای اداری شهرستان به ریاست انصارالحسینی فرما ندار وبا حضور رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان
سید محمد  انصارالحسینی
سید محمد انصارالحسینی فرماندار شهرستان سوادکوه شمالی ارتباط مستقیم
پیوند ها