فارسی| En امروز : 5 تیر 1398
انصارالحسینی فرماندار شهرستان با حضور در مدرسه شهید چمران زنگ پرو ژه مهر را به صدا درآورد .
بازدید انصارالحسینی   فرماندار شهرستان به اتفاق دادستان ،جانشین سپاه ونیروی انتظامی از نمایشگاه ترک اعتیاد بهزیستی
نشست  انصارالحسینی  فرماندار سوادکوه شمالی با روسای و هیئت مدیره اتحادیه های شهرستان به مناسبت روز ملی اصناف
ملاقات عمومی انصارالحسینی فرماندارشهرستان سوادکوه شمالی  با مردم شهرستان  در روز سه سه شنبه مورخ 98/3/28
جلسه ستاد ساماندهی ساخت و ساز وجلوگیری از ساخت ساز های غیر مجاز با حضور انصارالحسینی فرماندار
سید محمد  انصارالحسینی
سید محمد انصارالحسینی فرماندار شهرستان سوادکوه شمالی ارتباط مستقیم
پیوند ها