فارسی| En امروز : 18 فروردین 1399
بازدید مید انی انصارالحسینی  فرماندارسوادکوه شمالی ، به اتفاق رئیس اداره صمت  ازشرکت  شیدور پارس شمال،
بازدید مید انی انصارالحسینی  فرماندارسوادکوه شمالی ، به اتفاق رئیس اداره صمت  ازشرکت تعاونی تولیدی تجهیزات پزشکی سینا  شهرک صنعتی بشل
بازدید انصارالحسینی فرماندار  از روند اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و کنترل تردد در ورودی در راستای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا و حفظ سلامت شهروندان
 اهم اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه در راستای قطع شیوع ویروس کرونا بخش نارنجستان سوادکوه شمالی
 اهم اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه در راستای قطع شیوع ویروس کرونا بخش نارنجستان سوادکوه شمالی
 اهم اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه در راستای قطع شیوع ویروس کرونا بخش نارنجستان سوادکوه شمالی
 اهم اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه در راستای قطع شیوع ویروس کرونا بخش نارنجستان سوادکوه شمالی
اهم اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه در راستای قطع شیوع ویروس کرونا بخش نارنجستان سوادکوه شمالی
اهم اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه در راستای قطع شیوع ویروس کرونا بخش نارنجستان سوادکوه شمالی
اهم اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه در راستای قطع شیوع ویروس کرونا بخش نارنجستان سوادکوه شمالی
بازدید انصارالحسینی فرماندار به اتفاق رئیس اداره ورزش جوانان شهرستان  سوادکوه شمالی
 اهم اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه در راستای قطع شیوع ویروس کرونا بخش نارنجستان سوادکوه شمالی
سید محمد  انصارالحسینی
سید محمد انصارالحسینی فرماندار شهرستان سوادکوه شمالی ارتباط مستقیم
پیوند ها