امروز : 8 مرداد 1400
پیام تبریک سید محمد انصارا لحسینی  فرماندار شهرستان سوادکوه شمالی به مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیرخم
مراسم عید غدیر عید ولایت امامت با حضو را نصارالحسینی فرماندار شهرستان در کتابخانه عمومی شهیدان مرادی شهرستان سوادکوه شمالی
 جلسه ستاد مقابله با ویروس کرونا با  پاریاو معاون  فرماندار شهرستان سوادکوه شمالی  اعضای ستاد کرونا شهرستان در سالن اجتماعات فرماندار ی برگزار گردید.
بازدید انصارالحسینی  فرماندار سوادکوه شمالی به اتفاق طالبی فرماندار شهرستان سوادکوه فنی حر فه ای شهرستان وتجلیل از پرسنل فنی حرفه ای شهرستان های سوادکوه وسوادکوه شمالی در روز ملی مهارت
دیدار انصارالحسینی فرماندار  با سرهنگ محمدباقر قزلباش فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان سوادکوه به روایت تصویر
دیدار انصارالحسینی فرماندار شهرستان به اتفاق فرمانده سپاه و روسای ادارت شهرستان با امام جمعه به مناسبت دهه ولایت و امامت و روز نماز جمعه
بازدید  انصارالحسینی  فرماندار به اتفاق امام جمعه ، فرمانده سپاه از محل تزریق واکسن گروه های مختلف در شبکه بهداشت در مان شهرستان سوادکوه شمالی
جلسه ستاد مقابله با ویروس کرونا با حضور انصارالحسینی  فرماندار شهرستان سوادکوه شمالی  اعضای ستاد کرونا شهرستان در سالن اجتماعات فرماندار ی برگزار گردید