فارسی| En امروز : 30 مهر 1398
برگزاری جلسه مشورتی فرماندار شهرستان سوادکوه شمالی  با اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار شیرگاه
مانور خودروهای آفرود و موتور کلاس سنگین به مناسبت آغاز هفته تربیت بدنی با حضور پاریاو معاون فرماندار
مراسم جاماندگان اربعین حسینی با حضور پاریاو معاون فرماندار ، امام جمعه ، فرمانده سپاه در دبیریستان شهید ابراهیمی شیرگاه
یک تریلرکیک وکلوچه وکوکی به ارزش ١٥٠میلیون تومان از سوادکوه شمالی برای زائران اربعین حسینی به کربلاملّیٰ ارسال شد.
یک تریلرکیک وکلوچه وکوکی به ارزش ١٥٠میلیون تومان از سوادکوه شمالی برای زائران اربعین حسینی به کربلاملّیٰ ارسال شد.
پاریاو معاون فرماندار به اتفاق رئیس بنیاد مسکن شهرستان از منازل محرومین روستا بازدید به عمل اوردند
دیدار پاریاو معاون فرماندارشهرستان سوادکوه شمالی  با دکتر کرمی مدیرکل پست استان د راداره کل پست استان مازندران