فارسی| En امروز : 12 تیر 1399
بازدید مشترک انصارالحسینی فرماندار شهرستان و مهندس علیپور ، اعضای شورای روستای کلیج خیل از پروژه های در دست اقدام روستای کلیج خیل
بازدید مشترک انصارالحسینی فرماندار شهرستان و مهندس علیپور   از پل شهرک سپاه
حضور انصارالحسینی فرماندار شهرستان سوادکو ه شمالی و مهندس علیپور در یادمان شهدای گمنام شیرگاه
نشست مشترک  اصناف و  اتحادیه های صنفی شهرستان با انصا رالحسینی فرماندار و مهندس  علیپورنماینده حوزه انتخابیه
دیدار نجفی مدیرکل راهداری و حمل نقل جاده ای استان با انصارالحسینی فرماندار شهرستان سواد کوه شمالی