فارسی| En امروز : 5 تیر 1398
جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان به ریاست  انصارالحسینی فرماندار شهرستان  برگزار گردید.
جلسه عفاف و حجاب با حضور انصارالحسینی فرماندار، سرگرد موسو ی از نیرو ی انتظامی شهرستان و کارشناسان امور بانوان شاغل د رادارات و دهیاران  برگزار شد.
بازدید انصارالحسینی فرماندار ،به اتفاق اعضای شورای شهر، رئیس ورزش جوانان،از خانه ژیمناستیک در زیولا
بازدید انصارالحسینی فرماندار شهرستان به اتفاق رئیس ورزش جوانان ،اعضای شورای شهر ازاستخر سرپوشیده زیولا
انصارالحسینی فرماندار شهرستان با حضور در مدرسه شهید چمران زنگ پرو ژه مهر را به صدا درآورد .