فارسی| En امروز : 10 مهر 1399
بازدید میدانی سپهری مدیرعامل توزیع برق استان از روستاهای سیل زده اسبوک ،غوزک رودبار در لفور
تامین یک دستگاه بلدوزر،لودر با هماهنگی پاریاو معاون فرماندار
بازدیدمیدانی پاریاو معاون فرماندارشهرستان سوادکوه شمالی به اتفاق احمدی بخشدار مرکزی ،روحی زاده رئیس اداره برق شهرستان از پل تخریبی راه روستای غوزک رودبار لفور
بازدیدمیدانی پاریاو معاون فرماندارشهرستان سوادکوه شمالی به اتفاق احمدی بخشدار مرکزی از پل تخریبی راه روستای اسبوک لفور
بازدیدمیدانی پاریاومعاون فرماندارشهرستان سوادکوه شمالی به اتفاق  احمدی بخشدار مرکزی از پل تخریبی روستای  درزی کلا لفور
 جلسه پیشگیری مقابله با ویروس کرونا به ریاست  حسن نژاد معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی مازندران با فرمانداران
جلسه کارگروه اشتغال با حضور  بخشی  مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان  برگزار گردید.
برگزاری کلاس  صدور پروانه برای دهیاران شهرستان با حضور  وفادار معاون امور شوراها و دهیاریها اداره کل امور روستایی استانداری