فارسی| En امروز : 3 اسفند 1397
جلسه رفع تداخلات منابع طبیعی آبادیهای چاکسرا ، کفاک با حضور انصارالحسینی فرماندار شهرستان
دیدار اسحاقی مشاور استاندار در امور گردشگری و علیزاده کارشناس دفتر امور روستای با انصارالحسینی فرما ندار شهرستان
جلسه هماهنگی بین دستگاههای اجرایی شهرستان برای اجرای برنامه های ستاد گرامیداشت 7 اسفند شیرگاه با حضور انصارالحسینی فرماندار شهرستان
جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری ،کمیته اعتباری سامانه کارا  با حضور معاون فرماندار و اعضاء در محل فرمانداری برگزار گردید.
جلسه بانوان ادارات نهادها  شهرستان با حضور انصارالحسینی فرماندار  پیرامون برنامه های گرامیداشت هفته زن
بازدید مهندس رازجویان سرپرست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری از محور مواصلاتی شهرستان سوادکوه شمالی