فارسی| En امروز : 7 اسفند 1399
برگزاری جلسه داخلی کارکنان فرمانداری با فرماندار شهرستان
جلسه ستاد مقابله با ویروس کرونا با حضور انصارالحسینی فرماندار، اعضای ستاد کرونا شهرستان در سالن اجتماعات فرماندار ی برگزار گردید.
جلسه ستاد مقابله با ویروس کرونا با حضور انصارالحسینی فرماندارواعضای ستاد کرونا شهرستان در سالن اجتماعات فرماندار ی برگزار گردید
جلسه ستاد مقابله با ویروس کرونا با حضور انصارالحسینی فرماندار،غلامی مدیرکل امور روستایی و شوراهای استان
جلسه  بررسی عملکرد (هر کارمند حامی یک فرزند معنوی )با  حضور انصارالحسینی فرمانداراعضای جلسه در سالن اجتماعات فرماندار ی برگزار گردید.
جلسه ستاد مقابله با ویروس کرونا با حضور انصارالحسینی فرمانداراعضای ستاد کرونا شهرستان در سالن اجتماعات فرماندار ی برگزار گردید
جلسه ستاد استانی مقابله با ویروس کرونا با حضور حسن نژاد معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران، مدیران کل استانی ، فرمانداران
جلسه ستاد مقابله با ویروس کرونا با حضور پاریاو معاون فرمانداراعضای ستاد کرونا شهرستان در سالن اجتماعات فرماندار ی برگزار گردید ‎
هم زمان جلسه کارگروه آرد نان و تنظیم بازار شهرستان به ریاست انصارالحسینی فرماندار شهرستان برگزار گردید. ‎