فارسی| En امروز : 25 شهریور 1398
تقدیرنامه
تقدیرنامه
هواشناسی
کارگروه ستاد بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده کشور
قرارگاه بازسازی مناطق سیل زده استان مازندران
پروژه های بازسازی سیل شهرستان رامسر
با مدیرکل مدیریت بحران استان
از مناطق آسیب دیده شهری بابل
از پروژه های بازسازی سیل مهر 97 شهرستان تنکابن
دهیاران شرق استان در شهرستان بابلسر
از مناطق آسیب دیده شهرستان نکا
شهرستان میاندرود
برای خسارت دیدگان از سیل استان مازندران
از روند بازسازی مناطق سیل زده
با مردم شریف شهرستان تنکابن
علی اصغر احمدی
علی اصغر احمدی مدیرکل مدیریت بحران ارتباط مستقیم
پیوند ها