فارسی| En امروز : 24 مرداد 1399
دوره آموزشی قانون جدید مدیریت بحران کشور
رانش و لغزش زمین مازندران را تهدید می کند
از مناطق رانشی روستاهای سوادکوه
پروژه های دیواره حفاظتی تالش محله و نشتارود
پیگیری و هماهنگی پروژه های حوزه عمرانی شهرستان های تنکابن، رامسر و عباس آباد
پیش نویس سند جامع بازسازی و بازتوانی قانون مدیریت بحران کشور
مدیریت بحران استانهای معین، جانشین و پیشتاز در کلانشهر تهران
در مرکز سامد (سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت)
هواشناسی ( سطح نارنجی )
تدوین طرح اطفاء حریق جنگلها و مراتع