فارسی| En امروز : 3 اسفند 1397
شورای هماهنگی مدیریت بحران استان
از پل ماشلک شهرستان نوشهر
از تجهیزات و امکانات شرایط بحرانی شهرداری منطقه 4 تهران
به مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران
مدیریت شهری و روستایی استان مازندران
در شهرستان عباس آباد
بارش برف و باران و وزش باد
در خصوص امهال تسهیلات خسارت دیدگان
از روند اجرای پروژه های مناطق سیل زده غرب مازندران
بارش برف و باران و وزش باد شدید