فارسی| En امروز : 30 مرداد 1398
 بازدید سرزده فرماندار قائم شهر از اداره آبفار در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی
بازدید فرماندار قائم شهر از کارخانه فرش ساوین و ساوین تاب
شهرستان از قدرت های بارزی بهره می برد
دیدار صمیمی فرماندار قائم شهر با جانبازان هفتاد درصد و قطع نخاعی
جلسه حفظ حقوق شهروندی شهرستان برگزار شد
باید ادارات مربوط با تجمیع توان خود گام اساسی برای ساخت پل جهت حل مشکل مردم منطقه بردارند
بازدید از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی رستم کلا و نشست با اعضای هیئت امنای آن
جلسه ساماندهی رفع مشکلات زیست محیطی ناشی از کشاورزی نادرست برگزار شد
مراسم استقبال از مقام آور مسابقات کشتی آزاد جهانی
یحیی یوسف پور
یحیی یوسف پور سرپرست فرمانداری شهرستان قائم شهر ارتباط مستقیم
پیوند ها