فارسی| En امروز : 21 آبان 1398
بازدید میدانی فرماندار قائم شهر از روستای دنجکلا
حضور فرماندار قائم شهر در مراسم تبری شو
13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
آموزش باعث ارتقا و به روز کردن می باشد
باید هرچه سریعتر اقدامات زیر بنایی صورت پذیرد
به ظرفیت های روستا جهت بالا بردن سطح آبادانی و کیفیت اهتمام ویژه داشته باشید
در برگزاری جشنواره نقاط مختلف برنامه و چشم اندازها در نظر گرفته شود/ هریک از اعضا مسئولیت محوله را صحیح انجام دهند
مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری
دستورالعمل میز خدمت
آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
متن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات