فارسی| En امروز : 14 تیر 1399
سید جعفر رسولی
سید جعفر رسولی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل

پیشنهاد ها و انتقادهایتان را با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل در میان بگذارید
متن بالا را در زیر وارد کنید