فارسی| En امروز : 18 فروردین 1399
حضور در بیمارستان و تقدیر از پزشکان و کادر درمانی   صبح امروز در اولین ساعات از سال جدید
حمایت از کادر درمانی و پزشکی در گرو کم کردن اجتماعات است
بهشهر، در تامین نیازها از شهرستان های پیشتاز مازندران است
اطلاع رسانی درست از ویرس کرونا و خطرات به مردم ارائه شود