فارسی| En امروز : 29 تیر 1398
جلسه پرداخت تسهیلات کم بهره به خسارت دیدگان
تاکید سرپرست دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری برتسهیل و تسریع در جذب هدفمند تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری تحت پوشش سه نهاد حمایتی بهزیستی ، بنیاد شهید و کمیته امداد.
پیگیری مجدانه اجرای طرح کارورزی برای ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان دانشگاهی
تاکید سرپرست دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری  بر حمایت از طرحهای سرمایه گذاری بخش مسکن بعنوان بخش پیشران اشتغال در پرداخت تسهیلات.
تاکید استاندار مازندران به دستگاه های اجرایی برای ورود جدی به موضوع سرمایه گذاری در استان
تاکید بر ارائه گزارش مصور  از پرداخت تسهیلات بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه
پیگیری پرداخت تسهیلات به واحد های غیر فعال ناحیه صنعتی سنگتاب شهرستان سیمرغ
نشست سرپرست دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری با معاون فنی حفاظت محیط زیست استان
ضرورت راه اندازی واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در استان