فارسی|En امروز : 23 آذر 1397
نظر سنجی

اولویت ارسال درخواست شما به کدام میز خدمت است؟

میز خدمت غیر حضوری - الکترونیکی
میز خدمت حضوری
عضویت در خبر نامه

شما می توانید با عضویت در خبرنامه استانداری از طریق ایمیل از آخرین اخبار مطلع شوید.

گالری فیلم و عکس
مدارک مورد نیاز  - اداره کل امور اداری و مالی
بخشنامه شماره 1538588 مورخ 07/09/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور