فارسی| En امروز : 29 تیر 1398
جلسه گسترش ارتقاء تولید و توسعه اشتغال پایدار
تکریم و پاسخگویی مهندس طالبی مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران با مردم
تاکید و حمایت جدی مهندس رازجویان معاون عمرانی استاندار مازندران مبنی بر برگزاری مطلوب همایش تجلیل از دهیاران
پیام تبریک مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران به مناسبت 14 تیرماه روز دهیاری ها و شهرداری ها
ملاقات عمومی
جلسه بررسی مشکلات پروژه دانش بنیان ماهیان گرم آبی
جلسه هماهنگی برگزاری همایش بزرگ دهیاران مازندران
جلسه پیگیری الحاق شهرک های ساحلی به بافت روستای هلی کلا
(خوش آمدی مسافر شام)
مرکز سامد