فارسی| En امروز : 1 خرداد 1398
محفل انس با قرآن
جلسه کارگروه اشتغال و اقتصاد مقاومتی
نشست با سازمان های مردم نهاد
شورای سلامت
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
ستاد هماهنگی پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
نشست با روابط عمومی ادارات
شرکت در نماز عبادی سیاسی بخش نشتا
بازدید از واحد های صنعتی بخش خرم آباد
بازدید از واحد های صنعتی بخش خرم آباد