En امروز : 29 خرداد 1403
13 اردیبهشت 1397

 

 

 

 

شرح وظایف مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت:

1. مدیریت و نظارت براجرایی سازی سیاست های ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی درسطح استان.
2. هماهنگی و برنامه ریزی جهت اجرای فعالیت های مربوط به فناوری اطلاعات درسطح استانداری و واحدهای تابعه براساس بخشنامه های ابلاغی ازسوی مراجع ذیصلاح .
3. هماهنگی لازم با دستگاه های اجرایی استان جهت ارتقای امنیت داده و اطلاعات .
4. همکاری با شورای برنامه ریزی وتوسعه استان درمباحث مرتبط با امنیت حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی .
5. ارایه پیشنهاد سیاست های حمایتی از بخش خصوصی برای فراگیرکردن کاربرد فناوری اطلاعات .
6. پیگیری برگزاری همایش ها وسمینارها و... درزمینه ارتقاء وانتقال دانش فناوری اطلاعات با همکاری واحدهای ذیربط دراستانداری وواحدهای تابعه .
7. مسئولیت شبکه ارتباطی دولت دراستان
8. برنامه ریزی به منظور پشتیبانی، نگهداری واستفاده بهینه ازامکانات ، تامین و تجهیز لوازم و وسایل نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز استانداری .
9. مطالعه، بررسی و نظارت برطرح های تحقیقاتی و انتقال توسعه فناوری اطلاعات دراستان و تهیه گزارش و ارزیابی استان .
10. همکاری درتهیه اسناد بالادستی مربوط به توسعه فناوری اطلاعات در استان و تهیه طرح جامع توسعه فناوری اطلاعات استان با همکاری واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و واحدهای مرتبط با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه استان در راستای قوانین و مقررات مربوطه و اسناد بالادستی مصوب .
11. حمایت و ایجاد تسهیلات لازم برای تحقق برنامه ها و سیاست های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در استان .
12. هماهنگی و نظارت براجرای همایش ها و جشنواره هاو نمایشگاه های مرتبط با تحقیقات و توسعه فناوری در استان
13. نظارت ، هماهنگی ،بسترسازی و ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه متوازن فناوری اطلاعات دراستان .
14. برنامه ریزی، هماهنگی واجرای برگزاری انتخابات الکترونیکی دراستان با هماهنگی وزارت کشور و سایر واحدهای سازمانی استانداری و دستگاه های اجرایی ذیربط .
15. برنامه ریزی به منظور توسعه شهر هوشمند از طریق واحد های سازمانی مربوطه استانداری وسازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور.
16. برنامه ریزی به منظور بهره گیری ازتحلیل داده های استان در راستای دستیابی به دولت هوشمند .