En امروز : 3 مرداد 1403
13 اردیبهشت 1397

 

 

 

شرح وظایف دفتر امور بانوان و خانواده:

1. هدایت ، راهبری و هماهنگ سازی امور بانوان و خانواده در سطح استان به منظور ایجاد زمینه رشد و تامین همه جانبه حقوق مادی و معنوی زنان و تحکیم خانواده .
2. سازماندهی و ساماندهی امور زنان و خانواده در راستای سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح استان .
3. مطالعه و تحقیق در خصوص مسایل و مشکلات مرتبط به امور خانواده و بانوان در ابعاد زندگی فردی ، خانوادگی و اجتماعی و جهت دهی آنان به سوی سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران با رویکرد بومی و ارایه پیشنهاد های لازم از طریق استفاده از پژوهش ها و نظرات نخبگان .
4. مطالعه و شناخت امکانات و تسهیلات مختلف فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی استان و برنامه ریزی در جهت بهره برداری بهینه از امکانات مذکور برای تقویت جایگاه بانوان و خانواده در استان .
5. تعیین راهبردها و شاخص های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی زنان و خانواده در سطح استان به منظور فراهم آوردن زمینه های لازم برای بهبود و ارتقای سطح کیفیت مناسبات خانواده .
6. بررسی و شناسایی موانع و مشکلات اجرای قوانین و مقررات مربوط به زنان و خانواده به منظور یافتن راه حل های مناسب برای رفع تنگناهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی زنان و تحکیم خانواده .
7. مطالعه ، بررسی و برنامه ریزی نحوه آموزش و ایجاد زمینه مساعد جهت افزایش سطح آگاهی و دانش عمومی خانواده ها و بانوان در استان با توجه به خصوصیات فرهنگی و اجتماعی اقتصادی حاکم بر مناطق .
8. حمایت و سازماندهی کانون های فرهنگی و اجتماعی بانوان و پشتیبانی از سازمان های مردم نهاد حوزه زنان و خانواده به عنوان ساز و کار توسعه و ارتقای مشارکت زنان در عرصه های مختلف .
9. مدیریت تعامل با واحدهای استانی دستگاه های اجرایی ، سازمان ها و نهادهای ذیربط در امور بانوان به منظور تبادل نظر، آگاهی از طرح ها و برنامه های سایر دستگاه ها و هماهنگی جهت پیشبرد امور زنان و خانواده و طریق کارگروه تخصصی زنان و خانواده .
10. تلاش در جهت تامین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امورخانواده و زنان در استان با همکاری واحد های استانی دستگاه های ذیربط با تاکید بر اهمیت پیگیری مصوبات کارگروه تخصصی زنان ، و خانواده در شورای برنامه ریزی و توسعه استان .
11. فراهم آوردن موجبات اجرای وظایف وزارت کشور در ارتباط با مسایل خانواده و بانوان سراسر کشور از طریق استاندار و فرمانداران و سایر واحد های استانی دستگاه های ذیربط .
12. شناسایی مسایل و مشکلات اجرای برنامه های اجتماعی و رفاهی خانواده ها و بانوان استان و پیگیری از طریق مسئولین ذیربط تا رفع مشکلات .
13. نظارت و پیگیری فعالیت کانون های فرهنگی اجتماعی خانواده و بانوان به منظور توسعه مشارکت زنان در عرصه های مختلف در سطح استان .