En امروز : 2 اسفند 1402

اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آتش نشانی

به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون استخدامی مشاغل عملیاتی آتش نشانی شهرداری های استان می رساند، زمان و مکان برگزاری آزمون عملی از طریق فایل زیر قابل دریافت می باشد.

دانلود