امروز : 29 خرداد 1403
بازدید شبانه فرماندار از روند اجرای آسفالت معابر سطح شهر
بازدید فرماندار از میدان هزارسنگر
نشست فرماندار با مدیر کل تامین اجتماعی استان،مدیر کل درمان استان و جمعی از اعضای کانون کارگری و بازنشستگان استان و شهرستان آمل
مراسم تجلیل از روابط عمومی های شهرستان
نوروزخوانان مهمان فرمانداری آمل شدند
نمایشگاه توانمندی های گردشگری، صنعتی و تولیدی شهرستان های آمل، نور و محمودآباد
تشییع شهید گمنام در شهرستان آمل