امروز : 2 اردیبهشت 1403
مهندس شهابیان: راه اندازی مانیتورینگ انتخابات و استقرار تجهیزات لازم برای برگزاری انتخابات انجام گردیده است.
سومین مانور برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری
دوره آموزشی تربیت مدرس انتخابات الکترونیک دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در وزارت کشور تشکیل گردید
هجدهمین جلسه کمیته فناوری اطلاعات انتخابات استان با حضور مشارکت اعضای کمیته فناوری اطلاعات انتخابات
جلسه کمیته فناوری اطلاعات انتخابات فرمانداریها و بخشداریهای استان
جلسه در خصوص بررسی مشکلات نرم افزارهای اداری و مالی با همکاران اداری و مالی
برگزاری دوازدهمین جلسه کمیته فناوری اطلاعات انتخابات استان
برگزاری دوره آموزشی هیئت اجرایی انتخابات شرق مازندران در بهشهر با تدریس جناب آقای مهندس شهابیان
نشست هم اندیشی جهت استفاده از ظرفیت های دانشگاه علمی و کاربردی استان در امر انتخابات
برگزاری نهمین جلسه کمیته فناوری اطلاعات انتخابات استان