امروز : 4 بهمن 1400
سعید یزدانی فرماندار شهرستان نوشهر ضمن بازدید از روستای پاشاکلا بخش مرکزی نوشهر طی جلسه ای با شورای اسلامی و دهیاری این روستا حل مسائل و مشکلات آنان را در دستور کار قرار داد